Berekenen van een eenvoudige gemiddelde snelheid in km/u

Berekenen van een eenvoudige gemiddelde snelheid in km/u

-

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Berekenen van een eenvoudige gemiddelde snelheid in km/u
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren het berekenen van een eenvoudige gemiddelde snelheid in km/u.

Belang

Het is handig om dit te leren, omdat je zo kunt uitrekenen wat je gemiddelde snelheid was na een bepaalde afstand of tijd.

Introductie

Laat de leerlingen de twee rijen met deelsommen op tempo maken.

Instructie

Bespreek het belang van het kunnen berekenen van een eenvoudige gemiddelde snelheid in km/u. Leg uit dat snelheid wordt aangegeven in kilometers per uur. Afgekort wordt kilometer per uur opgeschreven als km/u. Gebruik het voorbeeld van Barry om te laten zien hoe je de gemiddelde snelheid in km/u kunt berekenen. Zo deel je de afstand door de tijd (18 : 3 = 6). Laat nu de leerlingen de som met Henk oplossen. Vervolgens laat je de som met de tabel zien. Laat ook hier zien dat je de gemiddelde snelheid kunt berekenen door de afstand te delen door de tijd. Controleer of de leerlingen de gemiddelde snelheid kunnen berekenen door de volgende tabel af te maken. Laat de verhaalsom zien en leg uit dat je eerst alle uren bij elkaar optelt. De olifant heeft in totaal 3 uur gelopen. Tel vervolgens de kilometers bij elkaar op (13 + 10 + 4 = 27). Benadruk dat je bij km/u altijd naar 1 uur toe rekent. Deel nu de kilometers door het aantal uur (27 : 3 = 9). De gemiddelde snelheid van de olifant is dus 9 km/u. Vervolgens laat je de leerlingen de verhaalsom maken.

Controleer of de leerlingen een eenvoudige gemiddelde snelheid in km/u kunnen berekenen, door de volgende vraag te stellen:
- Hoe reken je de gemiddelde snelheid in km/u uit als er met verschillende snelheden en tijden gereden is?

Inoefening

In de eerste opgave rekenen de leerlingen de gemiddelde snelheid uit met een meerkeuzeopgave. Bij de tweede opgave vullen ze de tabel in. In de derde opgave rekenen ze de gemiddeld snelheid uit aan de hand van een verhaal.

Afsluiting

Bespreek nogmaals het belang van het kunnen berekenen van een eenvoudige gemiddelde snelheid in km/u. Als afsluiting kun je de leerlingen in tweetallen of in groepjes laten uitrekenen welke vogel de snelste gemiddelde snelheid heeft.

Aandachtspunten

Laat leerlingen die moeite hebben met het berekenen van een eenvoudige gemiddelde snelheid in km/u, eerst oefenen met het begrip kilometers per uur. Laat zien dat het gaat om de afstand die je per uur aflegt uitgedrukt in kilometers. Oefen door middel van dubbelen en halveren het berekenen van km/u. Begin met 10 km per 1 uur. Hoeveel kilometer is er afgelegd na 2 uur? En na 3 uur?

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!