Berekenen van een deel met een percentage erbij of eraf

Berekenen van een deel met een percentage erbij of eraf

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Berekenen van een deel met een percentage erbij of eraf
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen kunnen een deel berekenen van een aantal met percentages erbij of eraf.

Belang

Het is belangrijk om een deel te kunnen berekenen met percentages erbij of eraf, omdat je dan weet hoeveel je van iets overhoudt.

Introductie

Laat de leerlingen de ballen met de decimalen naar het juiste voetbalveld slepen. Vervolgens slepen ze de bal met de juiste uitkomst in het doel.

Instructie

Eerst leg de stappen uit bij het berekenen van een percentage erbij. Hierbij doorloop je twee voorbeelden. Bij het eerste voorbeeld bespreek je hoe je een deel berekent door te kijken hoe vaak een aantal in het totaal past. Bij het tweede voorbeeld bespreek je het rekenen met de 1% regel. Vervolgens leg je bij de som met de ballonnen uit hoe je een aantal met percentage eraf kunt berekenen. Bespreek samen met de leerlingen de volgende sommen. Controleer vervolgens of de leerlingen de sommen kunnen uitrekenen.
Vervolgens doe je een verhaalsom voor. Bij verhaalsommen gebruiken de leerlingen dezelfde manier van uitrekenen maar moeten zij goed kijken welke getallen zij gebruiken en of er wat bijkomt of afgaat. Dan laat je de leerlingen oefenen met twee verhaalsommen

Controleer of de leerlingen delen van percentages kunnen berekenen door de volgende vraag te stellen:
- Wat zijn de stappen die je neemt als je een aantal met een percentage erbij of eraf wilt berekenen?

Inoefening

Eerst maken de leerlingen een opgave met visuele ondersteuning, vervolgens maken de leerlingen twee opgaven in verhaalvorm.

Afsluiting

Op het bord staan twee sommen: één met visuele ondersteuning en één verhaalsom. De leerlingen mogen de sommen in tweetallen maken, daarbij kunnen ze overleggen welke strategie ze gebruiken om de sommen op te lossen.

Aandachtspunten

Mocht het berekenen van een aantal met percentages nog lastig zijn, dan kunnen de leerlingen eerst oefenen met eenvoudige percentages met visuele ondersteuning. Laat de leerlingen bepalen door hoeveel ze het totaal moeten delen om dat aantal te weten te komen.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!