Aftrekken t/m 50 met tientaloverschrijding
Aftrekken t/m 50 met tientaloverschrijding

Aftrekken t/m 50 met tientaloverschrijding

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren getallen aftrekken tot en met 50 met tientaloverschrijding.

Belang

Het is belangrijk dat je getallen kunt aftrekken tot en met 50, zodat je weet hoeveel je nog van iets over hebt.

Introductie

Laat de leerlingen in groepjes minsommen bedenken tot en met 20. Ze kunnen kiezen uit de antwoordmogelijkheden 7, 8 en 9. Vraag aan verschillende groepjes welke minsommen zij allemaal hebben bedacht en of er nog andere groepjes zijn met andere opties.

Instructie

Geef aan dat je kunt aftrekken door de hoeveelheden te tellen. Je telt hierbij eerst hoeveel er samen zijn, dat is het eerste getal van de som. Vervolgens tel je hoeveel eraf gaan, dat is het tweede getal van de som. Wanneer je deze getallen van elkaar aftrekt, heb je de uitkomst. Laat dit op het digibord zien aan de hand van de blokjes waarbij je verschillende sommen bespreekt of maak gebruik van MAB-materiaal. Je controleert of de leerlingen dit kunnen door ze de blokjes van elkaar af te laten trekken. Vraag hierbij ook welke som ze hebben gemaakt. Laat hen een aantal sommen zelfstandig maken. Vervolgens geef je aan dat je de verschillende soorten sommen op verschillende manieren kunt aftrekken. Geef aan dat je een getallenlijn kunt gebruiken. Daarnaast kun je het tweede getal in delen van het eerste getal aftrekken. Trek eerst de tientallen eraf en dan de eenheden. Je kunt ook het tweede getal in één keer van het eerste getal aftrekken. Benadruk dat je goed naar de sommen moet kijken om erachter te komen wat een handige manier is om het uit te rekenen. Vervolgens laat je de leerlingen zelf een aantal sommen uitrekenen. Vraag op welke manier zij dit hebben gedaan. Vervolgens leg je uit dat je op de getallenlijn kunt bepalen hoeveel het verschil tussen twee getallen is, door aan te vullen. Geef aan dat je het verschil tussen twee getallen ook kunt bepalen door van deze getallen een aftreksom te maken. Bespreek met de leerlingen hoe zij het verschil uitrekenen. Tot slot laat je zien hoe je een verhaalsom kunt oplossen. Je laat de leerlingen bepalen wat voor soort som het is, welke getallen je nodig hebt om de som te maken en de som uit te rekenen. Je laat de leerlingen daarna zelf een verhaalsom oplossen.

Controleer of de leerlingen kunnen aftrekken tot en met 50 met de volgende vraag:
- Hoe reken jij 45 - 7 uit?

Inoefening

Eerst oefen je samen met de leerlingen een som met visuele ondersteuning, daarna maak je samen een abstracte som en vervolgens doe je met de leerlingen een verhaaltjessom.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het belangrijk is om te kunnen aftrekken tot en met 50, omdat je zo sommen kunt maken en je weet hoeveel je van iets over hebt. Je laat de leerlingen nog een aftreksom met visuele ondersteuning maken, een abstracte som doen en een verhaaltjessom oefenen. Daarna maak je groepjes en laat je steeds iemand van een groepje gooien met de dobbelstenen op het digibord. Ieder groepje begint met 50 punten en gooit met de dobbelstenen. Het aantal punten gaat er steeds af. Welk groepje komt het eerste bij de 0? Als het groepje niet precies op 0 uitkomt, dan moeten ze net zo lang gooien totdat ze wel op 0 uitkomen.

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen moeite hebben met het aftrekken, kunnen ze een getallenlijn gebruiken als hulpmiddel. Geef aan dat je op verschillende manieren sprongen kunt maken op de getallenlijn.

Instructiemateriaal

MAB-materiaal, getallenlijn.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!