Aftrekken t/m 20 met drie of meer getallen
Aftrekken t/m 20 met drie of meer getallen

Aftrekken t/m 20 met drie of meer getallen

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen kunnen aftrekken tot en met 20 met drie getallen of meer.

Belang

Het is belangrijk om meerdere getallen van een getal af te kunnen trekken. In sommige situaties is het namelijk gewoon nodig, bijvoorbeeld wanneer je snoepjes uitdeelt en wilt weten hoeveel snoepjes je uiteindelijk overhoudt.

Introductie

Je oefent eerst twee minsommen met de leerlingen op het bord. Hier zit nog visuele ondersteuning bij en de sommen zitten verpakt in een verhaaltje. Bij de eerste som hoef je maar een getal af te trekken en bij de tweede som moeten er twee getallen afgetrokken worden.

Instructie

Eerst bespreek je het belang van het kunnen aftrekken van meerdere getallen. Vervolgens leg je uit hoe je een minsom met meerdere getallen uitrekent aan de hand van een voorbeeld met het uitdelen van snoepjes. Je vertelt dat je eerst kijkt naar hoeveel je er hebt en dat je daarna het getal dat je handig vindt om er als eerste van af te trekken als eerste mag aftrekken. Vervolgens trek je het tweede getal van de uitkomst van de vorige som af en zo verder. Daarna wordt het leerdoel op drie manieren besproken: visueel, abstract, of met een verhaaltje. Je kunt jezelf met de balk rechtsonder door de les heen navigeren om de manier te bespreken van het leerdoel dat je nodig hebt. Bij visueel leg je met behulp van de afbeeldingen uit hoe je een som met meerdere getallen bij elkaar aftrekt. Vervolgens bespreek je dan de kale sommen, hier zit ook de toelichting in over het wisselen van de getallen in een som. Daarna doorloop je de stappen van het maken van een verhaalsom. De leerlingen kunnen klikken op het luidsprekertje om het verhaaltje te horen. Bij ieder somtype legt de leerkracht eerst uit, oefen je samen met de leerlingen op het bord en laat je de leerlingen zelf sommen maken.

Controleer of de leerlingen meerdere getallen tot en met 20 kunnen aftrekken door de volgende vragen te stellen:
- Waarom is het handig om meerdere getallen van elkaar af te kunnen trekken?
- Wat doe je eerst bij een minsom met meerdere getallen?
- Waarom is het soms handig om getallen te verwisselen?

Inoefening

Eerst oefen je samen met de klas een som met visuele ondersteuning, daarna doe je met de leerlingen een abstracte som en vervolgens maak je samen een verhaalsom

Afsluiting

Je verdeelt de klas in groepjes en geeft ieder groepje drie dobbelstenen om het dobbelspel te spelen. Iedere speler begint iedere ronde met 20 punten, het aantal wat een speler dobbelt gaat van zijn of haar punten af. Wie de meeste punten overhoudt tijdens een ronde wint de ronde. Je kunt dit spel 5 rondes spelen en kijken wie de meeste rondes heeft gewonnen.

Aandachtspunten

Je kunt de leerlingen de sommen met blokjes laten uitrekenen en samen met hen een aantal sommen maken.

Instructiemateriaal

Drie dobbelstenen per groepje.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!