Aftrekken t/m 100.000 met eenvoudige getallen
Aftrekken t/m 100.000 met eenvoudige getallen

Aftrekken t/m 100.000 met eenvoudige getallen

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren het aftrekken tot en met 100 000 met eenvoudige getallen.

Belang

Het is belangrijk dat je kunt aftrekken tot en met 100 000 met eenvoudige getallen, omdat je zo sommen met grote getallen kunt oplossen.

Introductie

Laat de leerlingen verder- en terugtellen vanaf de twee ingevulde cijfers. Vul de andere cijfers in.

Instructie

Leg uit dat je bij aftrekken tot en met 100 000 met eenvoudige getallen het tweede getal kunt verdelen, bijvoorbeeld in tienduizendtallen en duizendtallen. Vervolgens haal je dit in delen van het eerste getal af. Zo haal je bij de som eerst 20 000 eraf en daarna de 8000. Laat zien dat je ook de getallenlijn kunt gebruiken om het tweede getal er in delen af te halen. Vervolgens geef je aan dat je het tweede getal kunt verdelen, maar je kunt het tweede getal ook aanvullen. Je haalt er dus meer af. Wat je er te veel af hebt gehaald, tel je er weer bij. De volgende drie sommen reken de leerlingen zelfstandig uit. Bespreek welke manier ze hebben gebruikt om de som uit te rekenen. Vervolgens leg je uit dat je op de getallenlijn kunt bepalen hoeveel het verschil tussen twee getallen is, door aan te vullen. Geef aan dat je het verschil tussen twee getallen ook kunt bepalen door van deze getallen een aftreksom te maken. Bespreek met de leerlingen hoe zij het verschil uitrekenen. Laat daarna bij de verhaalsom de leerlingen eerst de som uit het verhaal halen. Vervolgens laat je het tweede getal splitsen in honderdtallen en tientallen. Vervolgens laat je ze het tweede getal in deze stappen van het eerste getal aftrekken. De volgende twee verhaalsommen maken de leerlingen zelfstandig. Bespreek ook welke manieren de leerlingen hebben gebruikt om de sommen op te lossen.

Controleer of de leerlingen kunnen aftrekken tot en met 100 000 met eenvoudige met de volgende vragen:
- Op welke manieren kun jij aftrekken tot en met 100 000?
- Hoe reken jij deze som uit? (60 000 - 893)

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst met het aftrekken tot en met 100 000 met eenvoudige getallen met twee kale sommen. De derde opgave is verhaalsom.

Afsluiting

Bespreek met de leerlingen het belang van het aftrekken tot en met 100 000 met eenvoudige getallen. Als afsluiting laat je nog drie sommen uitrekenen. Laat daarna de leerlingen aan de draaischijf draaien en de som uitrekenen.

Aandachtspunten

Leerlingen die moeite hebben met het aftrekken tot en met 100 000 met eenvoudige getallen kunnen eerst oefenen met het aftrekken tot en met 10 000 met eenvoudige getallen. Laat hen bijvoorbeeld eerst oefenen met 30 000 - 1000. Daarna met 30 000 - 100, dan - 10 en dan - 1.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!