Aftrekken t/m 1000 zonder overschrijding via rijgen
Aftrekken t/m 1000 zonder overschrijding via rijgen

Aftrekken t/m 1000 zonder overschrijding via rijgen

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren aftrekken tot en met 1000 waarbij ze het tweede getal splitsen om het vervolgens op een handige manier af te kunnen halen van het eerste getal.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het handig is als je kunt aftrekken door het tweede getal eerst te splitsen. Op deze manier kun je een som handig uitrekenen.

Introductie

Je laat het doolhof op het digibord zien. Bij elke splitsing van de weg moeten de leerlingen kiezen wat het antwoord is van de som die er staat. Als de leerlingen het juiste getal kiezen, gaan ze door naar de volgende opdracht waarbij ze moeten uitrekenen wat het antwoord is. Als ze alles goed hebben, bereiken ze de uitgang van het doolhof. Vervolgens laat je een som zien in verhaalvorm waarbij de leerlingen moeten aangeven wat het juiste antwoord is.

Instructie

Leg eerst uit dat je bij rijgen een getal aftrekt door het tweede getal te verdelen in hondertallen, tientallen en eenheden en deze apart van het eerste getal af haalt. Bespreek daarna dat een honderdtal een groepje van 100 is, dat een tiental een groepje van 10 is en dat de eenheden de getallen zijn van 1 tot en met 9. Vervolgens geef je aan dat je een som rijgend kunt oplossen met behulp van de getallenlijn. Het eerste getal van de som staat aan de rechterkant van de getallenlijn. Bespreek dat je met sprongen het tweede getal eraf kunt trekken. Laat dan de getallenlijn zien waarbij er een aantal sprongen zijn gemaakt. Vraag de leerlingen naar welk getal er is gesprongen. Oefen vervolgens samen met de leerlingen nog een som waarbij je de sprongen van honderdtallen, tientallen en eenheden maakt. Vervolgens geef je aan dat je ook kunt rijgen zonder getallenlijn door bij een som het tweede getal te verdelen in honderdtallen, tientallen en eenheden. Eerst haal je de honderdtallen van het eerste getal af. Dan haal je de tientallen van dit antwoord af. Daarna haal je nog de eenheden eraf. Stel de vraag welke hulpsommen je gebruikt bij de verschillende sommen en laat de leerlingen de sommen rijgend uitrekenen en vraag hoe ze dit hebben gedaan. Gum de vakjes uit om te controleren wat het juiste antwoord is.

Controleer of de leerlingen kunnen aftrekken tot 100 via de rijgstrategie met de volgende vragen/opdracht:
- Hoe reken je een som uit via rijgen?
- Wat is de hulpsom?
- Reken de volgende sommen uit door de rijgen: 470 - 60 = en 364 - 41 =

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst met het oplossen van een som waarbij ze gebruikmaken van een getallenlijn. Ze moeten het tweede getal er in sprongen van af halen. Vervolgens rekenen ze twee sommen rijgend uit.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het belangrijk is om te kunnen aftrekken tot en met 1000 waarbij je het tweede getal splitst, omdat je zo op een handige manier sommen kunt uitrekenen. Je laat op het digibord een kind zien die een uitspraak doet. De leerlingen moeten aangeven of het waar of niet waar is wat het kind zegt. Indien het fout is wat het kind zegt, moeten de leerlingen aangeven hoe het wel moet. Laat de leerlingen eventueel bij alle uitspraken de som oplossen.

Aandachtspunten

Leerlingen die moeite hebben met het aftrekken via de rijgstrategie, kunnen gebruikmaken van een getallenlijn. Laat hen een som uitrekenen waarbij ze het tweede getal in sprongen op de getallenlijn moeten tekenen. Benadruk dat ze eerst een sprong moeten maken met de honderdvouden, daarna met de tienvouden en vervolgens met de eenheden.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!