Aftrekken t/m 1000 met honderdtaloverschrijding
Aftrekken t/m 1000 met honderdtaloverschrijding

Aftrekken t/m 1000 met honderdtaloverschrijding

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren getallen tot en met 1000 aftrekken met honderdtaloverschrijding en met overschrijding.

Belang

Het is belangrijk dat je getallen kunt aftrekken tot en met 1000, zodat je weet hoeveel je nog van iets over hebt.

Introductie

Je laat op het digibord een aantal kinderen zien die een antwoord geven op de som die er staat. Vraag de klas welk kind het juiste antwoord geeft. Vraag de leerlingen ook hoe zij dit handig hebben uitgerekend. Laat daarna de leerlingen uitrekenen hoe ver de fietsen nog moeten fietsen. Laat de leerlingen hardop verwoorden op welke manier zij de sommen oplossen. Voorbeeld: De racefiets gaat 278 km fietsen. Hij heeft als 47 km gefietst. Hoeveel kilometer moet de racefiets nog?

Instructie

Geef aan dat je kunt aftrekken door de hoeveelheden te tellen. Je telt hierbij eerst hoeveel er samen zijn, dat is het eerste getal van de som. Vervolgens tel je hoeveel eraf gaan, dat is het tweede getal van de som. Wanneer je deze getallen van elkaar aftrekt, heb je de uitkomst. Laat dit op het digibord zien aan de hand van de blokjes waarbij je verschillende sommen bespreekt of maak gebruik van MAB-materiaal. Je controleert of de leerlingen dit kunnen door ze de blokjes van elkaar af te laten trekken. Vraag hierbij ook welke som ze hebben gemaakt. Laat hen eerst in tweetallen oefenen, daarna maken ze een aantal sommen zelfstandig. Vervolgens geef je aan dat je de verschillende soorten sommen op verschillende manieren kunt aftrekken. Geef aan dat je een getallenlijn kunt gebruiken. Daarnaast kun je het tweede getal in delen van het eerste getal aftrekken. Trek eerst de honderdtallen eraf, dan de tientallen en dan de eenheden. Of haal de honderdtallen van elkaar af, haal de tientallen van elkaar af en haal de eenheden van elkaar af. Deze uitkomsten tel je bij elkaar op. Benadruk dat je goed naar de sommen moet kijken om erachter te komen wat een handige manier is om het uit te rekenen. Vervolgens laat je de leerlingen zelf een aantal sommen uitrekenen. Vraag op welke manier zij dit hebben gedaan. Vervolgens leg je uit dat je op de getallenlijn kunt bepalen hoeveel het verschil tussen twee getallen is, door aan te vullen. Geef aan dat je het verschil tussen twee getallen ook kunt bepalen door van deze getallen een aftreksom te maken. Bespreek met de leerlingen hoe zij het verschil uitrekenen. Tot slot laat je zien hoe je een verhaalsom kunt oplossen. Je laat de leerlingen bepalen wat voor soort som het is, welke getallen je nodig hebt om de som te maken en de som uit te rekenen. Je laat de leerlingen daarna zelf een verhaalsom oplossen.

Controleer of de leerlingen kunnen aftrekken tot en met 1000 met de volgende vragen:
- Waar kijk je naar als je een verhaalsom wilt oplossen?
- Hoe reken jij 628 - 73 en 715 - 361 uit?
- Hoe reken jij 610 - 390 uit?

Inoefening

Leerlingen oefenen eerst met het aftrekken van twee getallen tot en met 1000 met een visuele ondersteuning. Vervolgens wordt alleen de som getoond en rekenen de leerlingen deze uit. Daarna moeten ze een som in verhaalvorm oplossen.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het belangrijk is om te kunnen aftrekken tot en met 1000, omdat je zo sommen kunt maken en je weet hoeveel je van iets over hebt. Laat op het digibord de toonbank zien met een product met een prijskaartje. Laat vervolgens het bedrag van het product van het spaargeld afhalen om te bepalen hoeveel geld je overhoudt.

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen moeite hebben met het aftrekken tot en met 1000, kunnen ze een getallenlijn gebruiken als hulpmiddel. Geef aan dat je op verschillende manieren sprongen kunt maken op de getallenlijn. Ze kunnen ook gebruikmaken van een kladblaadje om de sommen uit te rekenen.

Instructiemateriaal

MAB-materiaal, getallenlijn.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!