Aftrekken t/m 1000 met drie of meer getallen
Aftrekken t/m 1000 met drie of meer getallen

Aftrekken t/m 1000 met drie of meer getallen

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen kunnen aftrekken tot en met 1000 met drie getallen.

Belang

Het is belangrijk om meerdere getallen van een getal tot en met duizend af te kunnen trekken denk aan situaties waar je met grote getallen rekent zoals grote bedragen. Als je geld gespaard hebt en je koopt een nieuwe televisie en een nieuwe radio wil je kunnen uitrekenen hoeveel geld je overhoudt.

Introductie

Je oefent eerst samen met de getallen tot en met 1000 door de MAB-materialen te verslepen. Vervolgens maak je een minsom door er steeds een aantal blokjes af te halen, dit doe je door de blokjes naar de doos te verslepen.

Instructie

Eerst bespreek je het belang van het kunnen aftrekken tot en met 1000 met drie of meer getallen. Vervolgens leg je uit hoe je een minsom met drie getallen uitrekent aan de hand van een voorbeeld met blokjes die terug in een doos worden gelegd. Vervolgens leg je uit dat je de getallen die je van het eerste getal aftrekt mag verwisselen. Zo kunnen de leerlingen eerst de som maken die zij het fijnst vinden om uit te rekenen. Daarna wordt het leerdoel op drie manieren besproken: visueel, abstract, of met een verhaal. Je kunt jezelf met de balk rechtsonder door de les heen navigeren om de manier te bespreken van het leerdoel dat je nodig hebt. Bij visueel wordt met behulp van MAB-materiaal de minsom toegelicht. Ook wordt aandacht besteed aan het mogen verwisselen van de getallen die van het eerste getal afgaan. Bij abstract kun je aangeven dat je de getallen een voor een in de volgorde van de som van het eerste getal af kunt halen. Maar je kunt ook de getallen die van het eerste getal afgaan bij elkaar optellen en in geheel van het eerste getal afhalen. Ook is een tabel som opgenomen in de instructieles. Vervolgens worden er 3 verschillende verhaalsommen gegeven met de stappen erbij.

Controleer of de leerlingen minsommen kunnen maken tot en met 1000 waarbij ze meerdere getallen moeten aftrekken door hen de volgende vragen te stellen:
- Waarom is het handig om meerdere getallen van elkaar af te kunnen trekken?
- Waarom is het soms handig om getallen te verwisselen?

Inoefening

Je oefent eerst samen met de leerlingen een som met visuele ondersteuning, daarna doe je samen nog een kale som en vervolgens maak je met de leerlingen een verhaalsom.

Afsluiting

Je maakt drie groepen. Een groep schrijft een getal op tussen de 800 en 1000. De twee andere groepen schrijven een getal op tussen de 0 en 400. Daarna gaan ze elkaar opzoeken en minsommen maken met drie getallen of meer. Uiteraard rekenen ze deze sommen in een groepje uit. Je kunt dit meerdere keren doen, bijvoorbeeld door de groepen in de klas te laten wisselen.

Aandachtspunten

Je kunt de leerlingen de sommen met blokjes laten uitrekenen en samen met hen een aantal sommen maken. Je zou de getallen voor de leerlingen ook onder elkaar kunnen zetten om de minsommen cijferend uit te rekenen. Of je zou de leerlingen de meerdere sommen die eraf gaan eerst bij elkaar kunnen laten optellen om vervolgens de gehele minsom in een keer te maken.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!