Aftrekken t/m 100 met tientaloverschrijding met getal <10 via rijgen

Aftrekken t/m 100 met tientaloverschrijding met getal <10 via rijgen

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Aftrekken t/m 100 met tientaloverschrijding met getal <10 via rijgen
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren aftrekken tot en met 100 waarbij ze het tweede getal op een handige manier met sprongen op de getallenlijn kunnen aftrekken van het eerste getal.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat je rijgen kunt gebruiken om sommen die je niet in één keer in je hoofd kunt doen uit te rekenen. Bijvoorbeeld als je wilt weten hoeveel kinderen er op een training zouden zijn als er 92 kinderen zijn in de voetbalclub en er 8 niet aanwezig zijn.

Introductie

Oefen het splitsen van getallen onder de 10. Dit moeten leerlingen kunnen om door het tiental te kunnen rekenen.

Instructie

Leg uit dat je bij rijgen een tweede getal in delen van het eerste getal af trekt. Je verdeelt het tweede getal in twee kleinere getallen. Leg uit dat je het eerste getal van de som vooraan bij de getallenlijn zet en dan kijkt wat het vorige tiental is. Bespreek hoeveel leerlingen eraf hebben gesprongen om naar het vorige tiental te gaan en hoeveel er dan nog van het tweede getal over is. Dit moet dan er nog af gesprongen. Vraag de leerlingen op welk getal je dan uitkomt. Oefen daarna nog een som met rijgen door te vragen naar welk getal gesprongen is waarbij de sprongen zijn weergegeven en daarna nog een keer waarbij samen de sprongen kunnen worden geoefend.

Controleer of de leerlingen kunnen aftrekken tot 100 via de rijgstrategie met de volgende vraag:
- Naar welk getal moet je als eerste springen om op een handige manier een som uit te rekenen op de getallenlijn?

Inoefening

Leerlingen oefenen eerst met het oplossen van een som waarbij de sprongen staan aangegeven op de getallenlijn. Vervolgens moeten ze zelf sprongen op de getallenlijn zetten vanaf een tiental en daarna maken ze sprongen waarbij ze het tiental overschrijden.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het belangrijk is om te kunnen aftrekken tot en met 100 waarbij je sprongen op de getallenlijn maakt, omdat je zo op een handige manier sommen kunt uitrekenen. Laat de getallenlijn op het digibord zien en vraag welke som er bij de eerste sprong hoort. Laat de leerlingen de som en het antwoord opschrijven en gum vervolgens het grijze vakje uit om te laten zien wat het antwoord is. Bespreek op deze manier alle sprongen.

Aandachtspunten

Leerlingen die moeite hebben met het aftrekken via de rijgstrategie, kunnen gebruikmaken van een getallenlijn. Laat hen een som uitrekenen waarbij ze het tweede getal in sprongen op de getallenlijn moeten tekenen. Benadruk dat ze eerst naar een tiental moeten springen als dit kan. Daarna moeten ze terugtellen.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!