Aftrekken t/m 10 met het rekenrek
Aftrekken t/m 10 met het rekenrek

Aftrekken t/m 10 met het rekenrek

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen kunnen aftrekken tot en met 10 door de sommen op het rekenrek te maken.

Belang

Het is handig om sommen op een rekenrek te maken zodat je kunt zien hoeveel je eraf haalt en hoeveel je er dan over houdt. Als je dit goed kunt, kun je ook sommen in je hoofd uitrekenen.

Introductie

De leerlingen oefenen met tellen van hoeveelheden t/m 10. Ze tellen alle voorwerpen die je op de plaat ziet en noteren de aantallen. Bespreek samen hoeveel je van elk telt en vul de antwoorden op het digibord in.

Instructie

Zorg ervoor dat alle leerlingen een eigen rekenrek hebben om te oefenen. Laat zien hoe je de 5-structuur op het rekenrek kunt herkennen. Er zijn altijd 5 rode kralen en 5 witte kralen op zowel de bovenste als de onderste rij. Oefen dan samen met het herkennen van hoeveelheden. Je laat de rekenrekken op het digibord zien en geeft aan dat je de kralen aan de linkerkant moet tellen. Controleer de antwoorden samen en laat vervolgens het rekenrek zien waarbij je 10 kralen ziet. Je kunt hier in één keer zien dat het er 10 zijn als je telt aan de hand van 5-structuur dus je hoeft geen losse kralen te tellen. Zo kun je aantallen boven vanaf 5 snel herkennen. Oefen hiermee en laat de leerlingen de antwoorden noteren. Leg dan uit dat je op deze manier ook sommen kunt maken met een rekenrek en zo handig kunt uitrekenen door de kralen naar rechts te schuiven. De kralen aan de linkerkant en de kralen onder de pijl, vormen het eerste getal van de aftreksom. De kralen die naar rechts geschoven worden, gaan eraf. Hoeveel kralen blijven er nog over? Dat is de uitkomst van de som. Oefen op deze manier door een aantal voorbeelden te laten zien en laat de leerlingen op hun eigen rekenrek meedoen. Vervolgens oefenen de leerlingen met aftrekken tot en met 10. Ze noteren de antwoorden die je daarna klassikaal bespreekt en via het digibord laat zien.

Controleer of de leerlingen kunnen aftrekken t/m 10 met het rekenrek door de volgende vragen te stellen:
- Hoe kun je snel zien hoeveel kralen je hebt?
- Hoeveel kralen zie je samen op de bovenste rij? en de onderste? Hoeveel is dit samen?
- Naar welke kant schuif je de kralen als je twee getallen van elkaar aftrekt?

Inoefening

De leerlingen oefenen met aftrekken t/m 10 door de sommen uit te rekenen en daarbij goed naar de kralen op het rekenrek te kijken.

Afsluiting

Laat de leerlingen in tweetallen oefenen met aftrekken t/m 10. Geef elk tweetal een rekenrek. De ene leerling bedenkt een som op het rekenrek en zegt de som hardop. De ander rekent de som uit. Zo wisselen ze elkaar af. Geef aan dat je tussen het eerste getal van de som en het getal dat erbij komt wat tussenruimte moet laten zodat je ook goed kunt zien hoeveel eraf is gegaan. Oefen vervolgens samen door de leerlingen de som naar het goede rekenrek te laten slepen. Vervolgens bespreek je nogmaals hoe je handig kunt aftrekken met het rekenrek en dat je zo snel kunt zien hoeveel eraf gaat.

Aandachtspunten

Leerlingen die nog moeite hebben met aftrekken t/m 10 kunnen bij alle sommen zelf mee oefenen op hun rekenrek. Oefen met deze leerlingen eerst het herkennen van hoeveelheden t/m 10 op het rekenrek. Daarna laat je stap voor stap zien hoe je eenvoudige sommen uitrekent waar er steeds 1 af gaat. Sommen zoals: 2 - 1, 3 - 1, 4 - 1 enzovoorts. Ga op deze manier steeds een stapje verder. Leerlingen die dit doel al beheersen, kunnen de sommen ook zonder rekenrek uitrekenen.

Instructiemateriaal

Rekenrekken.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!