Aftrekken t/m 10 met bussommen
Aftrekken t/m 10 met bussommen

Aftrekken t/m 10 met bussommen

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen kunnen aftrekken t/m 10 via bussommen.

Belang

Als leerlingen goed willen leren rekenen, is het belangrijk om te kunnen aftrekken t/m 10 via bussommen. Bussommen helpen de leerlingen om aftreksommen te begrijpen door de som in een verhaaltje te visualiseren.

Introductie

Je laat een afbeelding zien van een bus en vraagt wie er wel eens met de bus ergens heen is geweest, waar de leerling heenging en of hij/zij een paar haltes moest wachten. Daarna laat je de leerlingen oefenen met het tellen van hoeveelheden door drie keer het aantal leerlingen te tellen dat voor een bus staat.

Instructie

Je bespreekt dat het belangrijk is om te kunnen aftrekken t/m 10 via bussommen. Je legt aan de hand van een voorbeeld met drie plaatjes uit dat je eerst kijkt naar hoeveel personen er op de afbeelding staan, dat je daarna kijkt naar hoeveel personen er uit willen stappen en dat je vervolgens uitrekent hoeveel personen er in de bus blijven zitten om weg te rijden. Dit doe je door het aantal personen die uitstappen af te trekken van het aantal personen die je in het totaal ziet op de afbeelding. Je laat daarbij ook de som van het voorbeeld met de uitkomst zien (2 - 1 = 1). Vraag hierbij steeds wat het eerste getal is van de som, wat het tweede getal is van de som en wat de uitkomst is en bespreek dat ze op de uitkomst komen door de getallen bij elkaar op te tellen.
Vervolgens oefen je samen met de klas nog twee bussommen uit op het bord. Daarna vertel je dat het plaatje steeds hetzelfde blijft, dus dat de bussom met één afbeelding kunnen maken. Oefen dit samen met twee bussommen en laat ook zien dat er bussommen zijn waarbij je de kinderen niet kan tellen, maar er al getallen staan. Leg hierbij uit dat je eerst kijkt naar hoeveel personen er in de bus zitten en daarna naar hoeveel er uitstappen en deze er af haalt om uit te rekenen hoeveel personen er in de bus blijven zitten om verder te rijden. Oefen dit ook samen met de leerlingen.

Om te controleren of leerlingen kunnen aftrekken t/m 10 via bussommen stel je de volgende vragen:
- Welke stappen maak je steeds bij het maken van bussommen?
- Welke som krijg je als er 3 personen in de bus zitten en er 2 uitstappen?
- Welke som krijg je als er 8 personen in de bus zitten en er 5 uitstappen?

Inoefening

Eerst ga je samen uitrekenen hoeveel personen er over blijven in de bus waarbij leerlingen de personen in de bus kunnen tellen.. Bij deze som mag er nog gekozen worden uit de meerkeuzeantwoorden. Daarna reken je samen een bussom uit met alleen getallen waarbij de kinderen niet telbaar zijn en de leerlingen kunnen kiezen uit meerdere getallen voor het juist antwoord. Tot slot oefen je nog een bussom met enkel getallen, waarbij leerlingen zelf het juiste antwoord moeten invullen.

Afsluiting

Je herhaalt het leerdoel en vraagt welke stappen je doorloopt bij een bussom. Daarna vraag je hoeveel personen er uiteindelijk in de bus blijven zitten wanneer er negen personen al in zaten en er zeven uitstappen. Vraag daarbij ook welke som je krijgt. Vervolgens speel je 'de blinde buschauffeur'. Je wijst een buschauffeur aan en zet een paar passagiers in de bus. De buschauffeur doet zijn/haar ogen dicht en je laat een paar leerlingen de bus uit sluipen. De buschauffeur moet raden hoeveel leerlingen er nog in de bus zitten en de daarbij de aftreksom benoemen.

Aandachtspunten

Oefen met leerlingen die het moeilijk vinden steeds weer de drie stappen: Kijken hoeveel er in de bus zitten, kijken hoeveel eruit stappen en kijken hoeveel er over blijven in de bus. Je kunt deze leerlingen ook blokjes laten neerleggen voor elk persoon die in de bus zit en voor elk persoon die eruit stapt een blokje weghalen en dan de blokjes laten tellen.. Je kunt met kleinere sommen beginnen, bijvoorbeeld sommen t/m 5 en deze kun je vervolgens uitbouwen t/m 10.

Instructiemateriaal

Blokjes

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!