Aftrekken met hele bedragen t/m 20 euro
Aftrekken met hele bedragen t/m 20 euro

Aftrekken met hele bedragen t/m 20 euro

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren aftrekken tot en met 20 euro met hele bedragen.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het handig is als je kunt aftrekken met bedragen, omdat je zo weet hoeveel geld je nog over hebt. Als je eerst 18 euro hebt en je koopt een boek van 7 euro, dan weet je dat je nog 11 euro over hebt.

Introductie

Op het digibord staan twee uitspraken. De leerlingen moeten aangeven of het juiste bedrag staat gegeven. Als ze denken dat het waar is, gaan ze staan. Denken ze dat het niet waar is, dan gaan ze zitten. Vervolgens staat er aangegeven hoeveel euro iemand geeft en hoe duur iets is dat de persoon koopt. De leerlingen moeten aangeven hoeveel wisselgeld diegene terugkrijgt.

Instructie

Tijdens deze les kun je de leerlingen een geldbakje geven, zodat ze de sommen met muntjes op hun tafel kunnen leggen en gelijk mee kunnen rekenen.
Laat een geldbedrag op het digibord zien. Geef aan dat je eerst 14 euro hebt en dat je er 3 euro afhaalt. Trek deze 3 van de 14 euro af en tel hoeveel euro je nog overhoudt. Dit is 11 euro. Oefen samen met de leerlingen de som 16 euro - 10 euro. Herhaal hierbij de stappen: Hoeveel heb je? Hoeveel gaat eraf? Hoeveel houd je over? Vervolgens leg je uit dat het eerste getal aangeeft hoeveel euro je hebt. Het tweede getal geeft aan hoeveel euro eraf gaat. Haal dit getal eraf, dan weet je hoeveel euro je overhoudt. Je kunt deze som bijvoorbeeld uitrekenen met behulp van een getallenlijn om zo sprongen terug te zetten. Laat de leerlingen oefenen met deze sommen. Laat hen de getallen opschrijven en omhoog houden, zodat je kunt controleren of het goed is. Daarna leg je uit dat je eenvoudig kunt bepalen hoeveel euro een product duurder is dan het andere product. Dit kun je doen door het laagste bedrag aan te vullen, totdat je bij het hoogste bedrag bent. Je kunt het verschil tussen twee producten ook uitrekenen door er een minsom van te maken. Laat de leerlingen oefenen met een aantal opgaven waarbij ze moeten bepalen hoeveel euro een product duurder is. Tot slot leg je uit hoe je een som in verhaalvorm kunt oplossen. Eerst laat je de leerlingen de getallen uit het verhaal halen. Daarna schrijf je de som op en reken je deze som uit. Laat de leerlingen oefenen met een aantal sommen in verhaalvorm.

Controleer of de leerlingen kunnen aftrekken tot en met 20 euro met de volgende vragen:
- Hoe haal je twee getallen van elkaar af?
- Hoe kun je bepalen hoeveel euro een product duurder is?
- Wat doe je als je de uitkomst wilt weten van de volgende som: € 13 - € 6 = ... ?

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst met het aftrekken tot en met 20, waarbij er een ondersteunende afbeelding in beeld is. Vervolgens moeten ze uitrekenen wat de uitkomst is als je een getal van een getal tot en met 20 haalt. Daarna rekenen ze een som in verhaalvorm uit.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het belangrijk is om te kunnen aftrekken tot en met 20 euro, omdat je zo weet hoeveel euro je nog over hebt. Vervolgens laat je op het digibord een paar sommen zien. Er staat gegeven hoeveel geld je hebt en hoe duur een product is. De leerlingen moeten aangeven hoeveel euro je overhoudt. Sleep het wisselgeld naar het vak. Daarna laat je een leerling een vlak wegslepen. Dit is het totale geldbedrag. Vervolgens dobbelt de leerling met een dobbelsteen. Het aantal ogen dat gegooid is, vormt het getal dat van het totale geldbedrag moet worden afgehaald. De hele klas rekent deze som uit.

Aandachtspunten

Leerlingen die moeite hebben met het aftrekken van geldbedragen tot en met 20 euro, kunnen gebruikmaken van een geldbakje. Laat hen eerst een geldbedrag neerleggen tot en met 20 euro. Haal een aantal briefjes of muntgeld weg en vraag hoeveel geld er nog ligt.

Instructiemateriaal

Dobbelsteen en een geldbakje met muntstukken van 1 en 2 euro en briefgeld van 5, 10 en 20 euro.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!