Aftrekken door 100 met tientaloverschrijding
Aftrekken door 100 met tientaloverschrijding

Aftrekken door 100 met tientaloverschrijding

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen kunnen aftrekken door 100 met tientaloverschrijding.

Belang

Het is belangrijk dat leerlingen kunnen aftrekken door 100 met tientaloverschrijding, zodat ze weten hoeveel iets is of weten hoeveel ze ergens van over houden.

Introductie

Je oefent eerst met de getallenlijn tot en met 100 door iedere leerling een papiertje te geven en hen te vragen of zij een getal van 0 t/m 100 willen opschrijven. Vervolgens houden zij het getal voor zich en gaan zij in stilte vooraan in de klas een plek zoeken op volgorde van getallen. Daarna oefen je nog een aftreksom op de getallenlijn tot en met 100.

Instructie

Eerst bespreek je het belang van het kunnen aftrekken door de honderd. Vervolgens wordt het leerdoel op drie manieren besproken: visueel, abstract en met een verhaaltje. Je kunt jezelf met de balk rechtsonder door de les heen navigeren om de manier te bespreken die je nodig hebt. Anders ga je van voorafaan alle pagina’s door en begin je bij de sommen met visuele ondersteuning. Daar leg je met behulp van de blokjes uit hoe je een aftreksom uitrekent. Vervolgens laat je de leerlingen zelf oefenen met aftreksommen. Dan bespreek je de abstracte sommen. Je vertelt de leerlingen dat ze abstracte sommen kunnen beantwoorden door terug te tellen of te springen en dat ze daarbij een getallenlijn kunnen gebruiken. Vervolgens laat je de leerlingen weer oefenen. Daarna doorloop je de stappen van het maken van een verhaaltjessom en laat je de leerlingen weer zelf oefenen. Bij iedere manier van uitrekenen leg je eerst uit, oefen je samen met de leerlingen op het bord en laat je de leerlingen zelf sommen maken om te controleren of zij het snappen.

Controleer of de leerlingen kunnen aftrekken door het honderdtal door de volgende vragen te stellen:
- Waarom is het handig om te kunnen aftrekken door 100?
- Hoe reken je de minsom 112 - 34 in stappen uit?

Inoefening

Eerst oefen je samen met de leerlingen een som met visuele ondersteuning, daarna doe je een kale som en vervolgens maak je een verhaaltjessom.

Afsluiting

Je laat de leerlingen nog een aftreksom met visuele ondersteuning, een abstracte som en een verhaaltjessom maken. Daarna laat je de ene helft van de klas een getal opschrijven tussen de 100 en 150 en de andere helft een getal tussen de 50 en 100. De leerlingen gaan vervolgens een maatje zoeken om een aftreksom mee te maken en rekenen de som uit. Daarna draaien de rollen om.

Aandachtspunten

Je kunt de leerlingen concreet hulpmateriaal bieden om de sommen door 100 uit te rekenen, zoals een getallenlijn of blokjes.

Instructiemateriaal

Papiertjes om getallen op te schrijven.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!