Afronden van kommagetallen op honderdsten

Afronden van kommagetallen op honderdsten

-

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Afronden van kommagetallen op honderdsten
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren kommagetallen afronden op honderdsten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het TE,thd-schema.

Belang

Je bespreekt met de leerlingen dat het belangrijk is om te kunnen afronden op honderdsten, omdat ze hiermee sneller kunnen rekenen.

Introductie

Je ziet op het digibord drie weegschalen met fruit. Op elke weegschaal staat een gewicht met twee of drie decimalen. Je laat de leerlingen de getallen afronden op getallen met één decimaal en deze getallen opschrijven. Vraag hoe de leerlingen afronden. Wanneer rond je een getal af naar boven? Wanneer rond je een getal af naar beneden?

Instructie

Je legt uit dat je een kommagetal af kunt ronden op honderdsten, door te kijken naar het cijfer dat achter de honderdsten staat, het aantal duizendsten. Dit is het derde cijfer achter de komma. Is het cijfer lager dan 5, dan blijft het aantal honderdsten hetzelfde. Is het cijfer 5 of hoger, dan komt er 1 honderdste bij. Je kunt het TE,thd-schema hierbij gebruiken. Vervolgens kun je laten zien hoe je getallen afrondt op honderdsten, door de getallen in het TE,thd-schema te slepen en te kijken naar het aantal duizendsten.

Om te controleren of leerlingen weten hoe ze een kommagetal kunnen afronden op honderdsten, kun je de volgende vragen stellen:
- Naar welk cijfer moet je kijken als je een kommagetal wil afronden op honderdsten?
- Wat doe je als het cijfer 5 is?
- Wat gebeurt er met het aantal honderdsten als het cijfer 5 of hoger is?

Inoefening

De leerlingen oefenen met het afronden van de getallen op honderdsten met drie en vier decimalen.

Afsluiting

Je herhaalt het doel en vraagt waarom het belangrijk is om goed te kunnen afronden. Afronden kun je gebruiken als je later schattend wilt rekenen. Ook vraag je naar welke cijfers je kijkt bij het afronden op honderdsten, namelijk naar de duizendsten. Om dit te controleren, zijn op het digibord een aantal getallen te zien, waarbij de leerlingen aangeven hoe ze het getal op honderdsten afronden. Je kunt de antwoorden zien door te gummen.

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen nog moeite met dit doel hebben, laat ze dan eerst oefenen met het afronden op hele getallen en tienden.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!