Afronden van kommagetallen op duizendsten

Afronden van kommagetallen op duizendsten

-

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Afronden van kommagetallen op duizendsten
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren kommagetallen op de rekenmachine afronden op duizendsten.

Belang

Je bespreekt met de leerlingen dat het belangrijk is om te kunnen afronden op duizendsten op de rekenmachine, omdat ze dan niet alle decimalen hoeven op te schrijven. Bijvoorbeeld bij het antwoord op een deelsom.

Introductie

Op het digibord staan een aantal stellingen over het afronden op tienden en honderdsten. De leerlingen moeten aangeven of het waar of niet waar is. Dit doen ze door hun duim omhoog te steken als ze denken dat het waar is en door hun duim omlaag te steken als ze denken dat het niet waar is. Door te gummen, kun je de antwoorden zien. Je kunt vragen hoe de leerlingen tot het antwoord zijn gekomen door te vragen waar je op moet letten bij het afronden op tienden en honderdsten.

Instructie

Je legt uit dat je een kommagetal af kunt ronden op duizendsten. Bij het afronden op duizendsten, kijk je naar het cijfer dat achter de duizendsten staat, het aantal tienduizendsten. Is het cijfer lager dan 5, dan rond je af naar beneden. Is het cijfer 5 of hoger, dan rond je af naar boven.

Om te controleren of leerlingen weten hoe ze een kommagetal kunnen afronden op duizendsten, kun je de volgende vragen stellen:
- Naar welk cijfer moet je kijken als je een kommagetal wil afronden op duizendsten?
- Wat doe je als het cijfer 5 is?
- Wat gebeurt er met het aantal duizendsten als het cijfer 5 of hoger is?

Inoefening

De leerlingen oefenen met het afronden van de getallen op duizendsten met vier of meer decimalen.

Afsluiting

Je herhaalt het doel en vraagt waarom het belangrijk is om goed te kunnen afronden. Afronden kun je gebruiken als je later schattend wilt rekenen. Ook vraag je naar welke cijfers je kijkt bij het afronden. Bij het afronden op tienden kijk je naar de honderdsten, bij het afronden op honderdsten kijk je naar de duizendsten en bij het afronden op duizendsten kijk je naar de tienduizendsten. Om dit te controleren zijn op het digibord een aantal rekenmachines met getallen te zien, waarbij de leerlingen aangeven hoe ze het getal op duizendsten afronden. Wanneer de leerlingen een getal naar boven afronden, gaan ze staan. Wanneer ze een getal naar beneden afronden, gaan ze zitten.

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen nog moeite met dit doel hebben, laat ze dan eerst oefenen met het afronden op hele getallen, tienden en honderdsten met getallen met maar maximaal 3 decimalen.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!