Aflezen van een cirkeldiagram
Aflezen van een cirkeldiagram

Aflezen van een cirkeldiagram

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren informatie aflezen uit een cirkeldiagram.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het handig is om een cirkeldiagram te kunnen aflezen, zodat je snel allerlei informatie kunt opzoeken. Zo kun je bijvoorbeeld in een cirkeldiagram aflezen wat voor soort boeken een groep mensen graag lezen.

Introductie

Laat de leerlingen de verschillende fruitsoorten tellen en vraag hoe ze dit handig hebben gedaan. Geef vervolgens aan dat dit de verdeling is van de fruitsoorten die in een klas gegeten worden. Weten de leerlingen ook een andere, handige en overzichtelijke manier om dit weer te geven, zoals bijvoorbeeld in een staafgrafiek?

Instructie

Leg uit dat een cirkeldiagram bestaat uit verschillende gekleurde delen. Verder staat er een titel en een legenda. Bespreek dat in de legenda de betekenis staat weergegeven van de verschillende gekleurde delen in het cirkeldiagram. Om een cirkeldiagram te kunnen aflezen, kijk je naar de verschillende onderdelen. In het voorbeeld staat in de legenda weergegeven welke kleur overeenkomt met welke dag. Als je van een bepaalde dag wilt weten hoeveel mensen het museum hebben bezocht, zoals bijvoorbeeld het aantal bezoekers op vrijdag, dan zoek je eerst de juist kleur op in de legenda. Daarna kijk je in het cirkeldiagram welk getal staat bij deze kleur uit de legenda. Wijs in het cirkeldiagram aan dat 10 mensen op vrijdag het museum hebben bezocht. Bespreek klassikaal het cirkeldiagram over de verkochte kledingstukken en laat de leerlingen bepalen wat de getallen zeggen. Laat de leerlingen vervolgens in groepjes oefenen met het aflezen van een cirkeldiagram. Daarna bespreken de leerlingen in tweetallen de verschillende vragen die horen bij het cirkeldiagram over de smaken chocolademelk. Oefen vervolgens met de stellingen die bij een cirkeldiagram staan. Klik op de gekleurde delen in het cirkeldiagram of op het oogje in de legenda om de waardes te tonen.

Controleer of de leerlingen een cirkeldiagram kunnen aflezen met de volgende vraag:
- Hoe moet je een cirkeldiagram aflezen?

Inoefening

De leerlingen oefenen met het aflezen van een cirkeldiagram. Eerst bepalen ze welke uitspraak waar is. Daarna kijken ze hoeveel gekleurde onderdelen staan weergegeven in het cirkeldiagram. Tot slot lezen ze af welk aantal hoort bij een bepaalde kleur.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het handig is als je cirkeldiagram kunt aflezen. Als afsluiting laat je de vragen op het digibord zien. Laat de leerlingen deze vragen beantwoorden. Ze kunnen dit in tweetallen of groepjes bespreken of ze schrijven hun antwoord op en houden dit omhoog.

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen moeite hebben met het aflezen van een cirkeldiagram, kun je hen stap voor stap helpen met het aflezen van een cirkeldiagram. Wijs de titel en de legenda aan en vraag welke informatie in de legenda te vinden is. Knip eventueel 10 taartpunten in verschillende kleuren, die samen een hele cirkeldiagram vormen en maak gebruik van blokjes in dezelfde kleur. Zo kun je bijvoorbeeld laten zien dat er drie blokjes geel zijn, twee blokjes oranje en vijf blokjes blauw. Elk blokje staat voor één taartpunt en samen vormt het een hele cirkeldiagram.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!