Aflezen van digitale klok met kwartieren

Aflezen van digitale klok met kwartieren

-

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Aflezen van digitale klok met kwartieren
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren de digitale klok af te lezen met de bijbehorende dagdelen met kwartieren.

Belang

Het is belangrijk dat de leerlingen de digitale klok kunnen aflezen met de bijbehorende dagdelen met kwartieren, omdat ze dan weten hoe laat het is en welk dagdeel daar bij hoort.

Introductie

Herhaal met de leerlingen het aflezen van de digitale klok met halve uren in hoge tijden. Bespreek met de leerlingen de positie van de getallen op een digitale klok.

Instructie

Bespreek met de leerlingen het belang van het kunnen aflezen van de digitale klok met de bijbehorende dagdelen met kwartieren. Laat de digitale klok zien en leg uit dat een digitale klok bestaat uit vier plekken waar een cijfer kan staan. De dubbele punt, bij sommige klokken alleen één punt, geeft de scheiding tussen uren en minuten aan. De cijfers die voor de dubbele punt staan geven de uren aan. De cijfers achter de dubbele punt geven de minuten aan. Leg uit dat de digitale klok uit lage en hoge uren bestaat en bespreek de dagdelen: ochtend, middag, avond en nacht. Laat de lijn zien met de uren erop en wijs op het verschil tussen analoog en digitaal. Bij hoge uren op de digitale klok haal je er 12 uur van af. Na 12 uur begin je opnieuw met tellen bij 1 uur, maar met de digitale klok tel je door naar 13 uur, 14 uur, 15 uur enzovoort. Leg uit dat een dag 24 uren heeft, maar je na 23:00 weer opnieuw begint met tellen (0:00). Hierdoor kan je het verschil tussen ochtend, middag, avond en nacht zien op een digitale klok. Controleer of de leerlingen de tijden bij het juiste dagdelen kunnen plaatsen. Laat met behulp van de klok zien dat het 2 uren zijn en 15 minuten (een kwartier). Het is dus 15 minuten over 2 uur oftewel kwart over 2. Leg uit dat je bij tijden met kwart voor, 15 minuten terug telt van het hele uur. Je haalt dus 15 minuten van de 60 minuten af. Je komt dan op 45 minuten uit. Dat is kwart voor. Bij kwart over tel je 15 minuten verder dan het hele uur. Je komt dan op 15 minuten uit. Dit is kwart over. Controleer met de opgaven of de leerlingen kunnen aangeven wanneer het kwart voor en wanneer het kwart over is. Vervolgens maken de leerlingen opgaven waarbij ze de juiste tijd moeten aflezen van de digitale klok. Benadruk dat de leerlingen goed moet kijken welk dagdeel er bij die tijd hoort. In de daaropvolgende opgave slepen de leerlingen de digitale klokken in de juiste volgorde van vroeg naar laat. Vervolgens zoeken de leerlingen de juiste klok bij het verhaaltje.

Controleer of de leerlingen de digitale klok met de bijhorende dagdelen met kwartieren kunnen aflezen door hen de volgende vragen te stellen:
- Waarom is het handig om te kunnen klokkijken op een digitale klok?
- Uit hoeveel minuten bestaat een kwartier?
- Hoe noem je 15 minuten voor het hele uur?
- Hoe noem je 45 minuten voor het hele uur?

Inoefening

In de eerste som moeten de leerlingen de tijd van een digitale klok aflezen. In de tweede oefening zetten zij de klokken op volgorde van vroeg naar laat. Als laatste kiezen ze de klok uit die bij het verhaaltje hoort.

Afsluiting

Bespreek nogmaals met de leerlingen dat het belangrijk is om de digitale klok te kunnen aflezen met met de bijbehorende dagdelen met kwartieren, omdat ze dan weten hoe laat het is en welk dagdeel daar bij hoort. Laat hen benoemen uit hoeveel minuten een uur, een half uur en een kwartier bestaat en toon de antwoorden door de vlekken weg te slepen. Als laatste maken de leerlingen een oefening waarbij ze een kwartier vroeger of later moeten aangeven op een digitale klok.

Aandachtspunten

Laat leerlingen die moeite hebben met het aflezen van de kwartieren op de digitale klok oefenen met de positie van de getallen op de digitale klok. Leg uit dat de cijfers voor de dubbele punt de uren zijn en de cijfers na de dubbele punt de minuten zijn. Gebruik een digitale klok om de posities van de getallen en hele uren te oefenen. Laat zien dat een uur uit 60 minuten bestaat, een half uur uit 30 minuten en een kwartier uit 15 minuten. Herhaal bij deze leerlingen het verschil tussen de lage en hoge tijden en leg uit hoe je achter de tijd van een hoge tijd kunt komen (12 uur eraf halen). Laat deze leerlingen in tweetallen oefenen met een digitale klok, waarbij ze het aflezen van hele uren oefenen.

Instructiemateriaal

Digitale klokjes

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!