Aflezen van digitale klok met hele uren in lage tijden

Aflezen van digitale klok met hele uren in lage tijden

-

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Aflezen van digitale klok met hele uren in lage tijden
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren de hele uren in lage tijden van een digitale klok af te lezen.

Belang

Het is belangrijk dat de leerlingen de hele uren van de digitale klok kunnen aflezen, omdat ze dan weten hoe laat het is.

Introductie

Vraag aan de leerlingen of ze voorbeelden kunnen geven van plekken waar ze digitale klokken tegen komen. Bespreek met de leerlingen waarom het handig is om een digitale klok te kunnen aflezen.

Instructie

Bespreek met de leerlingen het belang van het kunnen aflezen van de hele uren op een digitale klok. Laat de digitale klok zien en leg uit dat een digitale klok bestaat uit vier plekken waar een cijfer kan staan. De dubbele punt, bij sommige klokken alleen één punt, geeft de scheiding tussen uren en minuten aan. De cijfers die voor de dubbele punt staan geven de uren aan. De cijfers achter de dubbele punt geven de minuten aan. Vervolgens laat je de hele uren in lage tijden op de digitale klok zien. Benadruk de positie van het getal dat de uren op de digitale klok aangeeft. Controleer met de vragen of de leerlingen de hele uren in lage tijden van de digitale klok kunnen aflezen. Vervolgens maken de leerlingen opgaven, waarbij ze de tijden moeten aflezen van de digitale klokken. In de daaropvolgende opgave slepen de leerlingen de digitale klokken in de juiste volgorde van vroeg naar laat. Daarna maken de leerlingen opgaven, waarbij ze de juiste klok bij het juiste verhaal moeten vinden.

Controleer of de leerlingen de hele uren in lage tijden van een digitale klok kunnen aflezen door hen de volgende vragen te stellen:
- Op welke plek op de digitale klok staan de uren?
- En waar de minuten?
- Waarom is het handig om te kunnen klokkijken op een digitale klok?

Inoefening

In de eerste som moeten de leerlingen de tijd van een digitale klok aflezen. In de tweede oefening zetten zij de klokken in de goede volgorde neer. Als laatste kiezen ze de klok uit die bij het verhaaltje hoort.

Afsluiting

Bespreek nogmaals met de leerlingen dat het belangrijk is om de hele uren in lage tijden van een digitale klok te kunnen aflezen, omdat ze zo weten hoe laat het is. Als laatste maken de leerlingen nog een oefening, waarbij ze de juiste digitale klok met de juiste tijd moeten verbinden door middel van een lijn.

Aandachtspunten

Laat leerlingen die moeite hebben met het aflezen van de hele uren op de digitale klok oefenen met de positie van de getallen op de digitale klok. Leg uit dat de cijfers voor de dubbele punt de uren zijn en de cijfers na de dubbele punt de minuten zijn. Gebruik een digitale klok om de posities van de getallen en hele uren te oefenen. Laat deze leerlingen in tweetallen oefenen met een digitale klok, waarbij ze het aflezen van hele uren oefenen.

Instructiemateriaal

Evt. digitale klokjes

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!