Aflezen van digitale klok met hele uren

Aflezen van digitale klok met hele uren

-

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Aflezen van digitale klok met hele uren
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren de digitale klok af te lezen met de bijbehorende dagdelen met hele uren.

Belang

Het is belangrijk dat de leerlingen de digitale klok kunnen aflezen met de bijbehorende dagdelen met hele uren, omdat ze dan weten hoe laat het is en welk dagdeel daar bij hoort.

Introductie

Vraag aan de leerlingen of ze voorbeelden kunnen geven van plekken waar ze digitale klokken tegenkomen. Bespreek met de leerlingen wat ze al weten van de digitale klok.

Instructie

Bespreek met de leerlingen het belang van het kunnen aflezen van de digitale klok met de bijbehorende dagdelen met hele uren. Laat de digitale klok zien en leg uit dat een digitale klok bestaat uit vier plekken waar een cijfer kan staan. De dubbele punt, bij sommige klokken alleen één punt, geeft de scheiding tussen uren en minuten aan. De cijfers die voor de dubbele punt staan geven de uren aan. De cijfers achter de dubbele punt geven de minuten aan. Leg uit dat de digitale klok uit lage en hoge uren bestaat en bespreek de dagdelen: ochtend, middag, avond en nacht. Laat de lijn zien met de uren erop en wijs op het verschil tussen analoog en digitaal. Na 12 uur begin je opnieuw met tellen bij 1 uur, maar met de digitale klok tel je door naar 13 uur, 14 uur, 15 uur enzovoort. Leg uit dat een dag 24 uren heeft, maar je na 23:00 weer opnieuw begint met tellen (0:00). Hierdoor kan je het verschil tussen ochtend, middag, avond en nacht zien op een digitale klok. Om te weten hoe laat het is in lage tijden op de digitale klok, kijk je naar de cijfers voor de dubbele punt. Controleer of de leerlingen de tijden bij de juiste dagdelen kunnen plaatsen. Om te weten hoe laat het is in hoge tijden op de digitale klok, leg je uit dat je van een hoge tijd 12 uur af haalt. Laat zien hoe je van 13:00 12 uur afhaalt en 1 uur overhoudt. Het is dus 1 uur in de middag. Controleer met de vragen of de leerlingen de hele uren en de dagdelen van de digitale klok kunnen aflezen. Vervolgens maken de leerlingen opgaven, waarbij ze de juiste tijd moeten aflezen van de digitale klok. Benadruk dat de leerlingen goed moet kijken welk dagdeel er bij die tijd hoort. Daarna maken de leerlingen een opgave waarbij ze de juiste klok bij het juiste verhaal moeten vinden.

Controleer of de leerlingen de digitale klok met de bijhorende dagdelen met hele uren kunnen aflezen door hen de volgende vragen te stellen:
- Waarom is het handig om te kunnen klokkijken op een digitale klok?
- Op welke plek op de digitale klok staan de uren? En waar de minuten?
- Waarom telt een digitale klok verder dan 12 uur?

Inoefening

De leerlingen oefenen met het aflezen van hele uren op de digitale klok door aan te geven hoe laat het is en door de juiste klokken bij de gegeven tijden te zoeken.

Afsluiting

Bespreek nogmaals met de leerlingen dat het belangrijk is om de digitale klok te kunnen aflezen met met de bijbehorende dagdelen met hele uren, omdat ze dan weten hoe laat het is en welk dagdeel daar bij hoort. Als laatste krijgen de leerlingen een aantal stellingen die waar of niet waar zijn.

Aandachtspunten

Laat leerlingen die moeite hebben met het aflezen van de hele uren op de digitale klok oefenen met de positie van de getallen op de digitale klok. Leg uit dat de cijfers voor de dubbele punt de uren zijn en de cijfers na de dubbele punt de minuten zijn. Gebruik een digitale klok om de posities van de getallen en hele uren te oefenen. Herhaal bij deze leerlingen het verschil tussen de lage en hoge tijden en leg uit hoe je achter de tijd van een hoge tijd kunt komen (12 uur eraf halen). Laat deze leerlingen in tweetallen oefenen met een digitale klok, waarbij ze het aflezen van hele uren oefenen.

Instructiemateriaal

Digitale klokjes

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!