Aflezen van digitale klok met halve uren in hoge tijden
Aflezen van digitale klok met halve uren in hoge tijden

Aflezen van digitale klok met halve uren in hoge tijden

-

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren de halve uren in hoge tijden van een digitale klok af te lezen.

Belang

Het is belangrijk dat de leerlingen de halve uren van de digitale klok kunnen aflezen, omdat ze dan weten hoe laat het is.

Introductie

Herhaal met de leerlingen het aflezen van de digitale klok met hele uren in hoge tijden. Bespreek met de leerlingen de positie van de getallen op een digitale klok.

Instructie

Bespreek met de leerlingen het belang van het kunnen aflezen van de halve uren op een digitale klok. Laat de digitale klok zien en leg uit dat een digitale klok bestaat uit vier plekken waar een cijfer kan staan. De dubbele punt, bij sommige klokken alleen één punt, geeft de scheiding tussen uren en minuten aan. De cijfers die voor de dubbele punt staan geven de uren aan. De cijfers achter de dubbele punt geven de minuten aan. Leg uit dat de digitale klok uit lage en hoge uren bestaat om aan te kunnen geven of iets 's ochtends, 's middags, 's avonds of 's nachts is. Laat de lijn zien met de uren erop. Laat zien dat je na 12 uur opnieuw begint met tellen bij 1 uur, maar op de digitale klok zie je dan 13 uur. Leg uit dat een dag 24 uren heeft, maar dat je na 23:00 weer opnieuw begint met tellen (0:00). Hierdoor kan je het verschil tussen ochtend, middag, avond en nacht zien op een digitale klok. Leg uit dat een uur uit 60 minuten bestaat. Een half uur is daar de helft van, dus 30 minuten. Laat vervolgens de halve uren in hoge tijden op de digitale klok zien en controleer of de leerlingen de juiste tijd kunnen aflezen. Controleer daarna met de vragen of de leerlingen de halve uren in hoge tijden van de digitale klok kunnen aflezen. Vervolgens maken de leerlingen opgaven, waarbij ze de tijden moeten aflezen van de digitale klokken. In de daaropvolgende opgave slepen de leerlingen de digitale klokken in de juiste volgorde van vroeg naar laat.

Controleer of de leerlingen de halve uren in hoge tijden van een digitale klok kunnen aflezen door hen de volgende vragen te stellen:
- Waarom is het handig om te kunnen klokkijken op een digitale klok?
- Kun je een hoge tijd noemen in halve uren en hoe schrijf je die op de digitale klok?

Inoefening

Bij de eerste twee opgaven moeten de leerlingen de tijd van een digitale klok aflezen. In de derde opgave zetten zij de klokken in de goede volgorde neer.

Afsluiting

Bespreek nogmaals met de leerlingen dat het belangrijk is om de halve uren in hoge tijden van een digitale klok te kunnen aflezen, omdat ze zo weten hoe laat het is. Als laatste kijken de leerlingen of de stellingen op het bord over de digitale klok kloppen.

Aandachtspunten

Laat leerlingen die moeite hebben met het aflezen van de halve uren op de digitale klok oefenen met de positie van de getallen op de digitale klok. Leg uit dat de cijfers voor de dubbele punt de uren zijn en de cijfers na de dubbele punt de minuten zijn. Gebruik een digitale klok om de posities van de getallen en hele uren te oefenen. Laat deze leerlingen in tweetallen oefenen met een digitale klok, waarbij ze het aflezen van hele uren oefenen.

Instructiemateriaal

Digitale klokjes

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!