Aflezen van digitale klok met 10 en 5 minuten

Aflezen van digitale klok met 10 en 5 minuten

-

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Aflezen van digitale klok met 10 en 5 minuten
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren de digitale klok af te lezen met de bijbehorende dagdelen met 10 en 5 minuten.

Belang

Het is belangrijk dat de leerlingen de digitale klok kunnen aflezen met de bijbehorende dagdelen met 10 en 5 minuten, omdat ze dan weten hoe laat het is en welk dagdeel daar bij hoort.

Introductie

De leerlingen zoeken de juiste speaker bij de juiste klok. Vervolgens slepen ze de klok en de speaker bij elkaar.

Instructie

Bespreek met de leerlingen het belang van het kunnen aflezen van de digitale klok met de bijbehorende dagdelen met 10 en 5 minuten. Laat de digitale klok zien en leg uit dat een digitale klok bestaat uit vier plekken waar een cijfer kan staan. De dubbele punt, bij sommige klokken alleen één punt, geeft de scheiding tussen uren en minuten aan. De cijfers die voor de dubbele punt staan geven de uren aan. Leg uit dat de digitale klok uit lage en hoge uren bestaat en bespreek de dagdelen: ochtend, middag, avond en nacht. Laat de lijn zien met de uren erop en wijs op het verschil tussen analoog en digitaal. Na 12 uur begin je opnieuw met tellen bij 1 uur, maar met de digitale klok tel je door naar 13 uur, 14 uur, 15 uur enzovoort. Leg uit dat een dag 24 uren heeft, maar je na 23:00 weer opnieuw begint met tellen (0:00). Hierdoor kan je het verschil tussen ochtend, middag, avond en nacht zien op een digitale klok. Controleer of de leerlingen de tijden bij het juiste dagdelen kunnen plaatsen. Om te weten hoe laat het is in hoge tijden op de digitale klok tel je verder vanaf 12. Laat met het voorbeeld zien hoe 19:05 er uitziet. Laat met behulp van de klokken zien dat het 8 uren zijn en 50 minuten. Het is dus 10 minuten voor 9 uur oftewel 10 minuten voor 9. Leg uit dat je bij tijden met 5 en 10 voor de minuten terug telt van het hele uur. Je haalt dus 5 of 10 minuten van de 60 minuten af. Je komt dan op 55 of 50 minuten uit. Bij 5 en 10 over tel je 5 of 10 minuten verder dan het hele uur. Je komt dan op 5 of 10 minuten uit. Dit is dan 5 of 10 over. Leg vervolgens 5 en 10 minuten voor en over half uit. Benadruk dat je nu telt vanaf een half uur (30 minuten). Vervolgens maken de leerlingen opgaven waarbij ze de tijden moeten aflezen van de digitale klokken. In de daaropvolgende opgave, slepen de leerlingen de digitale klokken naar de goede plekken en bij de laatste opgave zetten ze de klokken in de juiste volgorde van vroeg naar laat.

Controleer of de leerlingen de digitale klok met de bijhorende dagdelen met 10 en 5 minuten kunnen aflezen door hen de volgende vragen te stellen:
- Hoe weet je dat het 5 voor of 5 over is? En hoe zit het bij 10 voor of 10 over?
- En bij 10 minuten voor/over half?
- Hoe spreek je 16:40 uit?

Inoefening

In de eerste opgave moeten de leerlingen de tijd van een digitale klok aflezen. Vervolgens zetten ze de klokken in de goede volgorde van vroeg naar laat.

Afsluiting

Bespreek nogmaals met de leerlingen dat het belangrijk is om de digitale klok te kunnen aflezen met met de bijbehorende dagdelen met 10 en 5 minuten, omdat ze dan weten hoe laat het is en welk dagdeel daar bij hoort. Vraag de leerlingen of ze voorbeelden weten van wanneer je een digitale klok gebruikt. Als laatste maken de leerlingen een opgave, waarin ze moeten aangeven of de stelling waar of niet waar is.

Aandachtspunten

Laat leerlingen die moeite hebben met het aflezen van tijden met 10 en 5 minuten op de digitale klok oefenen met de positie van de getallen op de digitale klok. Leg uit dat de cijfers voor de dubbele punt de uren zijn en de cijfers na de dubbele punt de minuten zijn. Gebruik een digitale klok om de posities van de getallen en hele uren te oefenen. Laat zien dat een uur uit 60 minuten bestaat, een half uur uit 30 minuten en een kwartier uit 15 minuten. Herhaal bij deze leerlingen het verschil tussen de lage en hoge tijden en leg uit hoe je achter de tijd van een hoge tijd kunt komen (verder tellen vanaf 12). Laat deze leerlingen in tweetallen oefenen met een digitale klok, waarbij ze het aflezen van hele uren oefenen.

Instructiemateriaal

Digitale klokjes

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!