Gebruiksvoorwaarden

Voorwaarden voor het gebruik van de diensten van Gynzy.

Persoonlijke gebruiksvoorwaarden


Aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden

Gynzy biedt de digibord software & haar site(s) (“oplossing”) aan op voorwaarde dat je akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden.

Gynzy gratis proberen

Leraren kunnen gratis en vrijblijvend een persoonlijk proef-account aanmaken voor zichzelf, welke tijdelijk volledige toegang geeft tot de Gynzy oplossing. Een persoonlijk proef-account verplicht je tot niets, wel zullen jij en/of je school kunnen worden benaderd met informatie over onze (betaalde) volledige oplossing. Slechts 1 proef-account per e-mailadres.

Duur Proefperiode

De duur van de gratis proefperiode is afhankelijk van het gebruik en activiteit op onze site, maar zal altijd minstens 30 dagen lang zijn.

Betaalde Licentie

Elke betaalde licentie geeft recht op gebruik van de oplossing en kan aan één (1) digibord worden gekoppeld. Het is niet toegestaan om een licentie op meerdere borden te gebruiken. Het is wel toegestaan om meerdere leraren-accounts aan te maken, welke dan alleen op borden met een licentie gebruikt mogen worden.

Geen onrechtmatig of verboden gebruik

Je mag de digibord oplossing niet gebruiken voor een doel dat onwettig of verboden is in de gebruiksvoorwaarden. Je stemt in om je te houden aan alle van toepassing zijnde nationale en internationale wetten en regels en bent volledig verantwoordelijk voor alle handelingen die gebeuren onder je account. Je dient onmiddellijk aan Gynzy te melden wanneer misbruik gemaakt wordt van je account.

Copyright

Het is niet toegestaan om de Gynzy oplossing of delen ervan te kopiëren, veranderen, verspreiden, decompileren, reverse engineren, of er afgeleide werken van te maken.

YouTube applicatie

Binnen Gynzy kan gebruik worden gemaakt van een YouTube applicatie. Door gebruik te maken van deze applicatie, gaat men akkoord gebonden te zijn aan de servicevoorwaarden van YouTube. De servicevoorwaarden van YouTube zijn te vinden op https://www.youtube.com/t/terms.

Beëindiging

Gynzy mag je toegang tot het gehele of een gedeelte van de digibordoplossing onmiddellijk beëindigen zonder opgave van reden indien Gynzy dit noodzakelijk acht.

Privacy

Gynzy neemt je privacy serieus. Lees onze privacyovereenkomst voor meer informatie.


Veranderingen in deze gebruiksvoorwaarden

Het is mogelijk dat Gynzy deze gebruiksvoorwaarden in de toekomst verandert. Veranderingen zullen op deze pagina te vinden zijn.

Betalingsvoorwaarden

Voorwaarden Gynzy digibordlicenties

  • Per digibord waar Gynzy op gebruikt wordt is één digibord licentie benodigd.

  • De looptijd van Gynzy digibordlicenties is 12 maanden, per kalenderjaar.

  • Bij aanschaf gedurende het kalenderjaar worden licenties naar rato berekend tot het einde van het kalenderjaar.

  • Digibordlicenties worden automatisch verlengd, tenzij er een wijziging wordt doorgegeven voor het einde van de contractdatum.

  • Bij hoger gebruik dan het aantal afgenomen licenties wordt op basis van gebruik, en in overleg met de school, bepaald voor hoeveel digiborden licenties worden verlengd.


Voorwaarden Gynzy verwerkingslicenties

  • Gynzy verwerkingslicenties zijn benodigd voor iedere leerling die werkt met de Gynzy verwerking.

  • De looptijd van Gynzy verwerkingslicenties is 12 maanden.

  • Verwerkingslicenties worden automatisch verlengd, tenzij er een wijziging wordt doorgegeven voor einde contractdatum.

  • Bij hoger gebruik dan het aantal afgenomen licenties wordt op basis van gebruik, en in overleg met de school, bepaald voor hoeveel leerlingen licenties worden verlengd.

Ga aan de slag met Gynzy