Werkbladen

Werkbladen ter aanvulling op jouw lesstof.

worksheet math

Aansluitend bij leerdoelen

De lesstof in Gynzy voor rekenen bestaat uit een combinatie van online opdrachten en werkbladen. De werkbladen zijn essentieel om leerlingen bepaalde leerdoelen te laten behalen. Door werkbladen te gebruiken ter aanvulling krijgen leerlingen meer inzicht in getallen. Bijvoorbeeld bij het leerdoel opmeten; op het werkblad meet de leerling dan iets op met een ‘echte’ liniaal. De leerling krijgt in dit geval gevoel bij een maateenheid en leert omgaan met het rekenmateriaal.

Voor alle leerdoelen waarbij het handelen met fysiek materiaal nodig is, heeft Gynzy werkbladen ontwikkeld.

Ruim aanbod van werkbladen

De werkbladen behandelen diverse leerdoelen. Zo zijn er werkbladen waarmee leerlingen aan de slag kunnen met meten, aanzichten, grafieken en plattegronden. Voor 81 leerdoelen zijn er 1 tot 3 werkbladen beschikbaar.

werkbladen rekenen
Printinstructies

Bij het printen is het van belang dat je de pagina niet schaalt. In Adobe Reader kies je dan voor de optie “ware grootte” of “actual size” en niet “passend”, “fit to page”, of iets dergelijks. Als je werkt met Google Chrome of Microsoft Edge dan kies je voor “aanpassen aan papierformaat” of “fit to page”.

Getalbegrip


Leerdoelen:

Leerjaar

Werkbladen

Nakijkbladen

Kleuren en tekenen van hoeveelheden t/m 5

2

1A , 1B , 1C

-

Kleuren en tekenen van hoeveelheden t/m 10

2, 3

2A, 2B, 2C

-

Kleuren en tekenen van hoeveelheden t/m 20

3

3A , 3B , 3C

-

Schrijven van de getallen t/m 10

3

-

Schrijven van de getallen t/m 20

3

-

Tellen van ongestructureerde hoeveelheden t/m 20

3

6A, 6B, 6C

6A, 6B, 6C

Tellen van hoeveelheden in groepjes t/m 20

3

7A, 7B, 7C

Tellen van ongestructureerde hoeveelheden t/m 100

4

Herkennen van te veel of te weinig met hoeveelheden t/m 10

2, 3

Herkennen van te veel of te weinig met hoeveelheden t/m 20

3

Kleuren en tekenen van splitsingen t/m 10

3

-

Meetkunde

Leerdoelen:

Leerjaar

Werkbladen

Nakijkbladen

Tekenen van eenvoudige aanzichten

5

1A , 1B , 1C

Tekenen van aanzichten

6

2A, 2B, 2C

Maken van een routebeschrijving

6

3A , 3B, 3C

-

Tekenen van een route op hokjes

6

-

Tekenen van een figuur met coördinaten

7

5A, 5B, 5C

5A, 5B, 5C

Tekenen van een route op een kaart met schaal

7

-

Tekenen van een plattegrond

6

7A, 7B, 7C

-

Tekenen van lijnsymmetrie op hokjes

6

Tekenen van lijnsymmetrie

4

-

Tekenen van draaisymmetrie op hokjes

6, 7

Vergroten en verkleinen van een eenvoudig figuur

5

Vergroten en verkleinen van een figuur

5

Natekenen van een figuur op hokjes

4

-

Tekenen van een figuur met gegeven lengtes

6

-

Zoeken van verschillen

2, 3

Tekenen van een eenvoudig patroon

2, 3

Tekenen van een patroon

3

Bewijzen van de vierkleurenstelling

4, 5

Tekenen van een tegelpatroon

5, 6

-

Tekenen van loodrechte lijnen

5, 6

-

Tekenen van evenwijdige lijnen

5, 6

-

Opmeten van een hoek

6, 7

Tekenen van een figuur met hoeken

6, 7

-

Tekenen van een figuur met een passer

7, 8

Maken van een ruimtelijk figuur met een uitslag

5, 6

-

Herkennen van vormen in een afbeelding

6

-

Tekenen van een 3D-figuur

6, 7

-

Tekenen van een uitslag bij een ruimtelijk figuur

7, 8

Tijd & Datum


Leerdoelen:

Leerjaar

Werkbladen

Nakijkbladen

Meten van tijd met een stopwatch

6

-

Meten

Leerdoelen:

Leerjaar

Werkbladen

Nakijkbladen

Meten van voorwerpen met natuurlijke maten

3

-

Meten van eenvoudige lijnen met een meetinstrument

3

2A, 2B, 2C

Meten van lengte van lijnen met een meetinstrument in centimeter

4, 5

Meten van voorwerpen met een meetinstrument

6

-

Meten van lengte van lijnen met een meetinstrument in millimeter

5, 6

5A, 5B, 5C

Berekenen van een afstand met schaal

6, 7

6A, 6B, 6C

6A, 6B, 6C

Berekenen van een lengte met schaal

6, 7

7A, 7B, 7C

7A, 7B, 7C

Berekenen van de schaal via opmeten

7

Tekenen met schaal

7, 8

-

Rekenen met verhoudingen met schaduw

7, 8

Meten met verhoudingen met schaal

7, 8

Maken van een afstandstabel via opmeten met schaal

7, 8

Berekenen van een fysieke omtrek via opmeten

5

-

Berekenen van een omtrek met schaal via opmeten

6

Tekenen van een omtrek op hokjes

6

-

Berekenen van een fysieke oppervlakte via opmeten

6

-

Berekenen van een oppervlakte met schaal via opmeten

7

Berekenen van een oppervlakte van een complex figuur via opmeten

7, 8

Tekenen van een oppervlakte op hokjes

5

-

Meten van gewicht in gram met een weegschaal

5

-

Meten van inhoud met een maatbeker

5, 6

-

Berekenen van een fysieke inhoud via opmeten

7

-

Berekenen van oppervlakte en inhoud met schaal via opmeten

7

Procenten, Breuken & Verhoudingen


Leerdoelen:

Leerjaar

Werkbladen

Nakijkbladen

Verdelen van een figuur in gelijke delen

5

-

Weergeven van een breuk in een eenvoudig figuur

6

Weergeven van een breuk in een figuur

6

-

Tekenen van een hele van een breuk via opmeten

6

Kleuren van aantallen met een verhouding

3

Weergeven van een percentage in een figuur

8

6A, 6B, 6C

-

Weergeven van een percentage in een cirkeldiagram

7

7A, 7B, 7C

Tabellen & Grafieken

Leerdoelen:

Leerjaar

Werkbladen

Nakijkbladen

Turven in een tabel

5

Tekenen van een eenvoudige staafgrafiek

2, 3

Tekenen van een staafgrafiek

5

Tekenen van een meervoudige staafgrafiek

7, 8

Tekenen van een lijngrafiek

6, 7

5A, 5B, 5C

Tekenen van een meervoudige lijngrafiek

8

6A, 6B, 6C

6A, 6B, 6C

Tekenen van een cirkeldiagram

7

7A, 7B, 7C

7A, 7B, 7C

Ga aan de slag met Gynzy!