Onderwijskundige verantwoording

Toelichting van gewenste effecten bij onderwijskundige en didactische keuzes.

Met een eigentijdse blik op onderwijs heeft Gynzy haar leermateriaal ontwikkeld. De didactische en onderwijskundige onderbouwing hierbij staat uitgewerkt in de verantwoording. Aspecten die voor de gehele software gelden staan in de algemene verantwoording, vakspecifieke zaken staan in de verantwoordingen voor de vakgebieden. Het Didactisch Handboek dient als handleiding voor Gynzy en geeft toelichting en richtlijnen voor de praktische inzet van Gynzy.

onderwijskundige verantwoording en didactisch handboek

Op welke manier wil jij met Gynzy werken?

Er zijn verschillende manieren om te werken met de adaptieve lesstof in Gynzy. Zo kun je bijvoorbeeld aansluitend bij de methodes werken, geheel eigen leerlijnen maken of setjes leerdoelen klaarzetten voor specifieke leerlingen. Je hoeft hierbij niet te kiezen want je kunt de verschillende mogelijkheden gewoon naast elkaar gebruiken.

Algemene verantwoording

Toelichting en verantwoording van de uitgangspunten,
opbouw en werking van de software.

Didactisch handboek

Handleiding voor Gynzy met achtergronden
en praktische handreikingen voor het vormgeven
van je didactiek met Gynzy.

Vakspecifieke verantwoording

Vakspecifieke verantwoording over de didactische redenaties waarmee de structuur en inhoud van alle werelden zijn ontwikkeld.

Verantwoording
Rekenen

Verantwoording
Spelling & Grammatica

Verantwoording
Woordenschat

Verantwoording
Cijfers & Letters

leerlijnen

Leerlijnen

Gynzy heeft eigen uitgebreide leerlijnen ontwikkeld die aan de basis liggen van de leeromgeving. Deze leerlijnen zijn tot stand gekomen in samenwerking met diverse vakexperts. Uiteraard sluiten deze aan op de kerndoelen van het basisonderwijs  en de referentiekaders taal en rekenen . De leerlijnen bestaan uit een groot aantal leerdoelen voor de aangeboden vakgebieden. Deze leerdoelen zijn zo nauwkeurig mogelijk gedefinieerd om goed te kunnen vaststellen waar een leerling op vastloopt. Vaak zijn deze leerdoelen daardoor specifieker dan die van methodes. Veel van de leerdoelen zijn leerjaar-overstijgend: leerlingen kunnen hier in meerdere leerjaren aan werken.

Opgaven

Elk leerdoel bevat 40 tot soms wel 800 opgaven. Deze opgaven hebben allemaal verschillende niveaus qua moeilijkheid. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat leerlingen altijd opgaven krijgen die aansluiten bij hun eigen niveau binnen een leerdoel.

verwerking witte pebbles

Ga aan de slag met Gynzy!