Inzicht & Resultaten

Direct handig inzicht in de leerprocessen van je leerlingen.

Weten waar je leerlingen staan

Doordat je digitaal adaptief verwerkt, krijg je de beschikking over nieuwe, rijkere data over de leeractiviteiten van de leerlingen. Deze data stellen jou als leerkracht in staat om snelle en betere analyses te maken.

laptop met resultaten

Lesresultaten

Volg de voortgang van leerlingen in de les op het eenvoudige lesdashboard. Hierop zie je in één overzicht waar leerlingen in de les staan en wat er fout gaat. Leerlingen die uitvallen of leerdoelen die lastig blijken heb je in een handomdraai geïdentificeerd.

Vaardigheidsscore

Centraal in het bepalen van de beheersing van een leerling op een bepaald leerdoel staat de vaardigheidsscore. Deze score wordt uitgedrukt in procenten en geeft aan in welke mate een leerling een leerdoel beheerst. Bij elk nieuw leerdoel begint de leerling bij 0% en gaandeweg bouwt hij zijn score op. De groei van zijn score is afhankelijk van zijn antwoorden op de opgaven. Hierbij telt ook de kans op een goed antwoord mee.

domeininzicht leerdoelbeheersing
voortgang resultaten

Voortgang

Volg de leercurve van je leerlingen in de groeigrafieken. Hier kun je de vaardigheidsscores afzetten tegen de tijd, moeite, klasgenoten en populatie van andere leerlingen uit een leerjaar. Zo kun je vanuit verschillende invalshoeken naar de ontwikkeling van je leerlingen kijken.

Start met verwerking

Nu je een goed inzicht hebt gekregen in de leerprocessen van je leerlingen, kun je er zelf mee beginnen. Leer in een paar stappen hoe je met de verwerking aan de slag gaat.

Ga aan de slag met Gynzy!