Werkbladen Wiskunde

Werkbladen ter aanvulling op jouw lesstof.

worksheet math

Aansluitend bij leerdoelen

Deze werkbladen zitten al in de leerlijn. De werkbladen waar een link voor beschikbaar is, kan je gebruiken. De andere werkbladen zullen binnenkort nog toegevoegd worden.

Getalbegrip


Leerdoelen:

Leerjaar

Werkbladen

Nakijkbladen

Schrijven van de getallen van 1 t/m 10

1

-

Schrijven van de getallen t/m 20

1

-

Tellen van ongestructureerde hoeveelheden t/m 100

2

8A, 8B, 8C

8A, 8B, 8C

Herkennen van te veel of te weinig met hoeveelheden t/m 10

K3

Tijd & Datum


Leerdoelen:

Leerjaar

Werkbladen

Nakijkbladen

Meten van tijd met een stopwatch

4, 5

-

Meetkunde

Leerdoelen:

Leerjaar

Werkbladen

Nakijkbladen

Tekenen van eenvoudige aanzichten

3, 4

1A , 1B , 1C

Tekenen van een figuur met coördinaten

4, 5

5A, 5B, 5C

5A, 5B, 5C

Tekenen van een plattegrond

4

7A, 7B, 7C

-

Tekenen van lijnsymmetrie op hokjes

3, 4

Tekenen van lijnsymmetrie

4, 5

-

Tekenen van draaisymmetrie op hokjes

5, 6

Vergroten en verkleinen van een eenvoudig figuur

3, 5

Vergroten en verkleinen van een figuur

4, 5

Natekenen van een figuur op hokjes

5

-

Tekenen van een figuur met gegeven lengtes

4

-

Zoeken van verschillen

1

Tekenen van een eenvoudig patroon

K3, 1

Bewijzen van de vierkleurenstelling

2, 3

Tekenen van een tegelpatroon

3, 4

-

Tekenen van loodrechte lijnen

3

-

Tekenen van evenwijdige lijnen

3

-

Herkennen van vormen in een afbeelding

6

-

Tekenen van een uitslag bij een ruimtelijk figuur

6

Meten

Leerdoelen:

Leerjaar

Werkbladen

Nakijkbladen

Meten van voorwerpen met natuurlijke maten

2

-

Meten van eenvoudige lijnen met een meetinstrument

2, 3

2A, 2B, 2C

Meten van lengte van lijnen met een meetinstrument in centimeter

2, 3

Meten van voorwerpen met een meetinstrument

2,3

-

Meten van lengte van lijnen met een meetinstrument in millimeter

3, 4

5A, 5B, 5C

Berekenen van een afstand met schaal

5, 6

6A, 6B, 6C

6A, 6B, 6C

Berekenen van een lengte met schaal

5, 6

7A, 7B, 7C

7A, 7B, 7C

Berekenen van de schaal via opmeten

5, 6

Tekenen met schaal

5, 6

-

Rekenen met verhoudingen met schaduw

5, 6

Meten met verhoudingen met schaal

5, 6

Maken van een afstandstabel via opmeten met schaal

5, 6

Berekenen van een fysieke omtrek via opmeten

3, 4

-

Berekenen van een omtrek met schaal via opmeten

5, 6

Tekenen van een omtrek op hokjes

4

-

Berekenen van een oppervlakte met schaal via opmeten

6

Berekenen van een oppervlakte van een complex figuur via opmeten

6

Tekenen van een oppervlakte op hokjes

3, 4

-

Meten van gewicht in gram met een weegschaal

3, 4

-

Meten van inhoud met een maatbeker

4

-

Berekenen van een fysieke inhoud via opmeten

6

-

Berekenen van oppervlakte en inhoud met schaal via opmeten

6

Procenten, Breuken & Verhoudingen


Leerdoelen:

Leerjaar

Werkbladen

Nakijkbladen

Tekenen van een hele van een breuk via opmeten

3, 4

Kleuren van aantallen met een verhouding

5

Tabellen & Grafieken

Leerdoelen:

Leerjaar

Werkbladen

Nakijkbladen

Turven in een tabel

2, 3

Tekenen van een eenvoudige staafgrafiek

3, 4

Tekenen van een staafgrafiek

3, 4

Tekenen van een meervoudige staafgrafiek

5, 6

Tekenen van een lijngrafiek

4, 5

5A, 5B, 5C

Tekenen van een meervoudige lijngrafiek

5, 6

6A, 6B, 6C

6A, 6B, 6C

Tekenen van een cirkeldiagram

6

7A, 7B, 7C

7A, 7B, 7C

Ga aan de slag met Gynzy!