Taalontdekkers (AN)

Gynzy's leerstof voor het vakgebied taalontdekkers.

De Werelden van Taalontdekkers (AN)

Taalontdekkers in Gynzy is geschikt voor K2 tot en met leerjaar 6 en bestaat uit twee uitgewerkte onderwerpen: Het verkeer en Op school. De thema’s bevatten drie niveaus, oplopend in moeilijkheidsgraad: level 1, 2 en 3. Het vakgebied is in 2024 toegevoegd in Gynzy en wordt steeds verder uitgebreid.

AN

Op stap 

Op stap is een subdomein of Eiland waarbij leerlingen in drie levels oefenen met woorden als de auto, fietsen en snel. Ze oefenenen eerst het herkennen en het luisteren naar de nieuwe woorden. Op het uitdagendste niveau leren de leerlingen de woorden schrijven in zinnen.

AN

In de klas

Het subdomein of het Eiland In de klas laat leerlingen in drie levels oefenen met woorden als de meester, schrijven en op. Ze oefenenen eerst het herkennen en het luisteren naar de nieuwe woorden. Op het uitdagendste niveau leren de leerlingen de woorden schrijven in zinnen.

AN

Knutsel je mee?

In het subdomein of het Eiland Knutsel je mee? oefenen leerlingen in drie levels met woorden als het potlood, tekenen en tussen. Het subdomein of Eiland bouwt verder op In de klas. In het derde level zal je er daarom woorden uit beide subdomeinen of Eilanden terugvinden.

Instructielessen

Bij elk subthema of Eiland, zoals In de klas of Knutsel je mee?, voorzien we twee instructielessen: een basisles en een verdiepingsles. De basisles herken je aan de blauwe kleur en de verdiepingsles aan de oranje kleur.


Instructielessen: basis
In de basisles komen de nieuwe woorden voor de eerste keer voor. De focus ligt daarbij op het herkennen van en het luisteren naar de woorden. Ook het kopiërend schrijven komt aan bod. De basisles focust dus puur op de woordenschat.


Instructielessen: verdieping
De verdiepingsles plaatst de woorden ook in zinnen. De leerlingen herhalen de woorden en ze leren de plaats van de woorden in de zin kennen. Leerlingen kunnen de overgang maken van een basisles naar een verdiepingsles als ze de woordenschat voldoende beheersen.

Ga aan de slag met Gynzy