Frans

Gynzy's leerstof voor het vakgebied Frans.

De Werelden van Frans

Frans in Gynzy is geschikt voor het 5de en 6de leerjaar en bestaat uit een aantal uitgewerkte onderwerpen
die volledig conform de eindtermen zijn ontwikkeld. Het vakgebied is in 2024 toegevoegd in Gynzy en wordt steeds verder uitgebreid en geüpdatet wanneer de eindtermen vernieuwd worden.


Voor het aanleren van de woordenschat maakten we de keuze om de woordenschat steeds eerst kopiërend aan te bieden. Zodat de leerlingen voldoende oefenen op het correct overschrijven van het woord of de vervoeging van een werkwoord. In de zinnen gebruiken we woordenschat die we steeds ondersteunen van afbeeldingen zodat de leerlingen de misschien ongekende woorden begrijpen. In de hint kunnen de leerlingen ook altijd kijken voor een tip.

Frans

Werkwoorden 

Van être en avoir tot andere onregelmatige werkwoorden zoals faire, aller of venir en de werkwoorden op -er mogen we zeker niet vergeten. Naast het geïsoleerd inoefenen, leren ze de werkwoorden ook gecombineerd toepassen en in zinnen gebruiken.

Frans

Getalbegrip

Herkennen en noteren van de getallen t.e.m. 1000, kopiërend en uit het hoofd schrijven van de getallen in letters en het leren gebruiken van rangtelwoorden geïsoleerd en daarnaast ook in zinnen.

Frans

Tijd & Datum

In deze Wereld oefenen de leerlingen op enkele belangrijke begrippen die met tijd te maken hebben, zoals: een dag, een week, een maand of een jaar. Daarbij leren de leerlingen ook heel wat woordenschat rond de seizoenen en het weer en leren ze de klok en de datum lezen.

Frans

Eten & Drinken

De leerlingen oefenen met de woordenschat die ze nodig hebben wanneer ze naar de bakker gaan, de tafel dekken of de verschillende maaltijden op een dag bespreken. Daarbij komen ook wat standaardzinnen zoals 'Bon appétit' aan bod.

Frans

Mens & Mode

In deze Wereld leren de leerlingen hun eigen lichaam beschrijven, de verschillende kleuren toepassen in zinnen, maar ook de verschillende kledingstukken het schoeisel komen aan bod. Ook hier leren de leerlingen deze woorden kopiërend en uit het hoofd schrijven.

Frans

Grammatica

Onderwerpen als het persoonlijk en het bezittelijk voornaamwoord, aanwijzende voornaamwoorden, lidwoorden of voorzetsels vormen deze Wereld. Ze leren hoe je een voorzetsel en een lidwoord samen moet combineren of samensmelten tot 'au'.

Instructielessen

De instructielessen voor Frans zijn er sinds het jaar 2024 en worden geleidelijk aan aangevuld. Al onze instructielessen sluiten aan op het Expliciete Directe Instructie (EDI)-model van John Hollingsworth & Silvia Ybarra. Dit model heeft als uitgangspunt dat je op sommige momenten in het leerproces kennis, inzichten en vaardigheden het beste doelgericht kunt onderwijzen.

Een EDI-les is als volgt opgebouwd:

  • Lesdoel

  • Activeren van voorkennis

  • Belang van de les

  • Onderwijzen van het concept: begrippen worden uitgelegd en besproken.

  • Onderwijzen van de vaardigheid: vaardigheden worden stap voor stap uitgelegd, voorgedaan en besproken.

  • Begeleide inoefening

  • Lesafsluiting

  • Verlengde instructie

  • Zelfstandige verwerkingInstructielessen aanpassen


Er is niets zo fijn als instructielessen die je direct kunt gebruiken. Je hoeft de lessen niet eens aan te vullen. Dit scheelt weer werk voor jou.

Natuurlijk willen we jou wel de optie bieden om lessen in te korten of te bewerken. Net zoals elke les in Gynzy heb je daarom de mogelijkheid om de instructielessen aan te passen. Dit is heel makkelijk en gebruiksvriendelijk gemaakt. Sla simpelweg de les uit de bibliotheek op onder je eigen account en pas de les aan voor de situatie in jouw klas.

Tips voor het aanpassen van een instructieles hebben we in een handig artikel gebundeld. Deze vind je in het kenniscentrum

 Opbouw van de instructielessen

1. Introductie

We introduceren het onderwerp met een activiteit. Bijvoorbeeld met een spelletje, gezamenlijke oefening of een klassikale quiz.

Introductie Franse les
Belang van de les

2. Belang van de les

Waarom leren de leerlingen deze woorden of het vervoegen van werkwoorden? De leerlingen ontdekken bijvoorbeeld waarom het zo belangrijk is om het juiste werkwoord in een zin te gebruiken.

3. Instructie

De instructie bevat de uitleg van het doel. De begrippen worden besproken en de vaardigheid wordt in stappen uitgelegd en voorgedaan.

Uitleg Franse les
Verwerking Franse les

3. Verwerking

Bij de verwerking worden een aantal opgaven getoond die klassikaal gemaakt kunnen worden op het digibord.

4. Verlengde instructie

Bij de verlengde instructie bied je de instructie nog eens aan op een rustiger tempo. Vaak is er gekozen voor zinnen met een extra visuele voorstelling om de woordenschat beter te begrijpen.

Verlengde instructie
Afsluiting Franse les

5. Afsluiting

Tijdens de afsluiter van de les blikken we samen even terug op wat we geleerd hebben. Dit kan aan de hand van een spelletje, Klassenquiz of een doordenker!

Ga aan de slag met Gynzy