Woorden met open klankgroep en tweetekenklank

Woorden met open klankgroep en tweetekenklank

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Woorden met open klankgroep en tweetekenklank
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren woorden met een open klankgroep en een tweetekenklank (zoals keuken) juist te spellen.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om woorden zoals keuken op de juiste wijze te kunnen spellen. Bijvoorbeeld als je op wilt schrijven wat je buiten allemaal ziet.

Introductie

Je controleert of de leerlingen kunnen aangeven of ze een korte, lange of tweetekenklank horen. Je noemt een woord dat op het boord staat (in willekeurige volgorde) en hakt het woord in klankgroepen. Koffer (/ko/-/fǝr/), kapper (/ka/-/pǝr/), schoenen (/sgoe/-/nǝn/), druppel (/dru/-/pǝl/), schuren (/sgu/-/rǝn/), vogel (/vo/-/gol/), kuiken (/kui/-/kǝn/) en sleutel (/sleu/-/tol/). De leerlingen maken de beweging die hoort bij de klank. Gaat het om een korte klank? Dan gaan de duim en wijsvinger naar elkaar. Gaat het om een lange klank? Dan spreiden de leerlingen de armen. Gaat het om een tweetekenklank? Dan steken de leerlingen twee vingers op.

Instructie

De leerlingen hakken het woord 'keuken' in klankgroepen (/keu/-/kǝn/). Je vraagt wat je hoort aan het eind van de eerste klankgroep. De klankgroep eindigt op een tweetekenklank, /eu/. Vervolgens leg je de regel uit die bij deze categorie hoort. Hoor je een tweetekenklank aan het eind van de klankgroep? Dan schrijf je het woord zoals je het hoort. De rode boot met twee zeilen geeft aan dat het om een tweetekenklank gaat. Daarna passen de leerlingen de regel toe door stap voor stap het woord te spellen. Eerst doe je dit voor bij de woorden 'kousen' (/kou/-/sǝn/) en 'kleuter' (/kleu/-/tǝr/). Daarna controleer je of de leerlingen de stappen zelf kunnen uitvoeren bij het woord 'stoelen' (/stoe/-/lǝn/). Ten slotte controleer je of de leerlingen de regel kunnen uitleggen en je vraagt welke letters onder de broden staan. De leerlingen hakken eerst de woorden in klankgroepen en schrijven daarna de woorden op. Door de woorden op de schrijflijntjes te schrijven, kunnen de leerlingen controleren of ze het woord juist hebben geschreven.

Inoefening

Eerst geven de leerlingen aan hoe de klankgroep eindigt. Vervolgens kiezen de leerlingen het missende woord en schrijven ze dit woord op. Daarna moeten de leerlingen het missende woord opschrijven.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen de spellingsregel goed begrijpen. Ten slotte geef je de dictees.

Dictee van de categorie:
1. Heintje is het liefst buiten. Schrijf op: buiten
2. Hij loopt stiekem de tuin in. Schrijf op: stiekem
3. Heintje zoekt verschillende dieren. Schrijf op: dieren
4. Schrijf de zin op: Hij ziet een muis in de struiken.

Gemengd dictee:
1. Bij de bloemen vliegt een vlinder. Schrijf op: bloemen
2. Een vlinder is altijd welkom. Schrijf op: welkom
3. Het beestje heeft allerlei kleuren. Schrijf op: kleuren
4. Schrijf de zin op: De vlinder heeft een groene vleugel.

Aandachtspunten

- Zorg ervoor dat de leerlingen gewend raken aan het hakken in klankgroepen. Het is handig als de leerlingen hier al aan gewend zijn omdat de regels lastiger worden bij woorden met open klankgroep en een lange of korte klank.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!