Vermenigvuldigen van een heel getal met een stambreuk

Vermenigvuldigen van een heel getal met een stambreuk

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Vermenigvuldigen van een heel getal met een stambreuk
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren het vermenigvuldigen van een heel getal met een stambreuk.

Belang

Het is belangrijk dat je een heel getal met een stambreuk kunt vermenigvuldigen, zodat je bijvoorbeeld kunt uitrekenen hoeveel taart er is gegeten.

Introductie

Laat de leerlingen de breuken vereenvoudigen.

Instructie

Herhaal kort dat een breuk uit een teller en een noemer bestaat. Laat de pizzapunten zien en leg uit dat 3 × 1//4 hetzelfde is als 3//4. Benadruk dat je bij dit soort sommen, waarbij je een heel getal vermenigvuldigt met een breuk, een aantal keer een deel vermenigvuldigt. Bespreek daarna samen de stokbroden waarbij 5 × 1//6 hetzelfde is als 5//6. Laat vervolgens de leerlingen de sommen zelfstandig maken. Vervolgens laat je zien hoe je met behulp van een getallenlijn de sprongen maakt en laat de leerlingen hiermee oefenen. Bespreek hierna dat wanneer je een breuk vermenigvuldigt met een heel getal je het hele getal alleen vermenigvuldigt met de teller. Daarna haal je de helen uit het antwoord en vereenvoudig je zo ver mogelijk. Bespreek vervolgens samen de twee sommen en laat de leerlingen de volgende sommen zelfstandig maken. Vertel hierna dat je bij een gemengde stambreuk eerst de hele getallen vermenigvuldigt en dan pas de breuk. Tel de antwoorden bij elkaar op, haal de helen eruit en vereenvoudig zo ver mogelijk. Bespreek samen de twee sommen en laat de leerlingen vervolgens de sommen zelfstandig maken. Leg uit dat bij een verhaalsom je eerst de getallen en de som uit het verhaal haalt, dan het getal met de teller vermenigvuldigt en ten slotte de helen uit het antwoord haalt en zo ver mogelijk vereenvoudigt. Laat de leerlingen de laatste sommen zelfstandig maken.

Controleer of de leerlingen een heel getal kunnen vermenigvuldigen met een stambreuk met de volgende vraag:
- Welke stappen gebruik je om een heel getal te vermenigvuldigen met een stambreuk?

Inoefening

De leerlingen vermenigvuldigen eerst een heel getal met een stambreuk met visuele ondersteuning. In de volgende opgave krijgen ze alleen de abstracte som. De derde opgave is een verhaalsom.

Afsluiting

Bespreek met de leerlingen het belang van het kunnen vermenigvuldigen van een heel getal met een stambreuk. Als afsluiting laat je de leerlingen eerst een heel getal draaien. Vervolgens laat je ze een stambreuk draaien en rekenen ze de gemaakte som uit.

Aandachtspunten

Leerlingen die moeite hebben met het vermenigvuldigen van een heel getal met een stambreuk, kunnen eerst oefenen met vermenigvuldigen van met een de bekende stambreuk (1//2, 1//3, 1//4, 1//8). Gebruik een breukencirkel of breukenstrook om inzichtelijk te maken hoeveel iedereen krijgt.

Instructiemateriaal

Eventueel een hulpblad met breuken, breukenstroken en breukencirkels.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!