Vermenigvuldigen met kommagetallen via dubbelen en halveren

Vermenigvuldigen met kommagetallen via dubbelen en halveren

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Vermenigvuldigen met kommagetallen via dubbelen en halveren
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren vermenigvuldigen met kommagetallen door te verdubbelen en te halveren.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat je een som handiger kunt uitrekenen door te vermenigvuldigen via dubbelen en halveren. Zo is de som 2 × 3 eenvoudiger uit te rekenen dan 4 × 1,50.

Introductie

Je oefent samen met de leerlingen het verdubbelen door het dubbele van de kommagetallen op het digibord te schrijven. Daarna oefen je het verdubbelen en halveren van keersommen. Vraag hoe de leerlingen dit hebben gedaan.

Instructie

Je bespreekt eerst het belang van het leerdoel. Leg uit dat je kunt vermenigvuldigen met kommagetallen via dubbelen en halveren. Wanneer een getal aan de ene kant van het ×-teken verdubbelt, dan halveert het aan de andere kant. Bespreek klassikaal een aantal voorbeelden, waarbij je moet verdubbelen en halveren. Daarna laat je een som zien en moeten de leerlingen aangeven welke hulpsom erbij hoort. Vraag hoe de leerlingen dit weten. Vervolgens rekenen de leerlingen een aantal sommen handig uit, waarbij er een aantal hulpsommen zijn die nog moeten worden aangevuld.

Controleer of de leerlingen kunnen vermenigvuldigen met kommagetallen via dubbelen en halveren met met de volgende vragen:
- Wat gebeurt er met een getal in de keersom als het andere getal wordt verdubbeld?
- Welke hulpsom zou jij maken bij de volgende som: 10 × 2,50?

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst met het handig vermenigvuldigen van kommagetallen, waarbij ze aangeven welke hulpsom handig is om te gebruiken. Vervolgens oefenen ze het handig rekenen, waarbij ze het antwoord moeten geven. Daarna moeten ze een som uitrekenen via dubbelen en halveren, waarbij ze zelf bedenken welke handige hulpsom erbij hoort.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het belangrijk is om te kunnen vermenigvuldigen via dubbelen en halveren, omdat je zo een som handiger kunt uitrekenen. Laat vervolgens de leerlingen in tweetallen memory spelen. Beide leerlingen schrijven een aantal sommen en hulpsommen op. Vervolgens moeten ze de sommen die bij elkaar horen zoeken en de sommen op een handige manier uitrekenen.

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen nog moeite hebben met het vermenigvuldigen van kommagetallen via dubbelen en halveren, kun je hen laten oefenen met het verdubbelen en halveren van getallen. Eerst met hele getallen en maak dit eventueel visueel met geld. Vervolgens laat je hen oefenen met kommagetallen. Eerst met getallen die op 0,5 uitkomen, vervolgens met getallen die op een tiende eindigen en dan nog met willekeurige getallen, zoals het halveren van 3,12.

Instructiemateriaal

Papier voor memory.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!