Vermenigvuldigen met een tienvoud via de nulregel

Vermenigvuldigen met een tienvoud via de nulregel

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Vermenigvuldigen met een tienvoud via de nulregel
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren vermenigvuldigen via de nulregel met een tienvoud.

Belang

Het is belangrijk dat leerlingen kunnen vermenigvuldigen via de nulregel met één tienvoud, zodat ze sneller kunnen vermenigvuldigen met tienvouden. Bijvoorbeeld als je 20 blokjes van 6 potloden hebt.

Introductie

De leerlingen maken een bingokaart, waarbij ze antwoorden invullen van de tafels van 7, 8 en 9. Je noemt een keersom van één van deze tafels en de leerlingen controleren of het antwoord van deze som op hun bingokaart staat. Als dit het geval is, mogen ze het getal wegstrepen. Ga door totdat er een leerling bingo heeft.

Instructie

Leg eerst uit dat een tafelsom een keersom is waarmee je uitrekent dat je een aantal keer iets hebt. Zo heb je de tafel van 10 steeds een aantal keer 10. Leg met behulp van de som 9 × 40 de nulregel uit. Laat zien hoe je met behulp van een hulpsom de som uitrekent. De hulpsom is de som, waarbij een 0 is weggehaald bij het tiental. Vervolgens kan de hulpsom worden uitgerekend. Om nu tot de uitkomst van de som te komen komt er een 0 achter de uitkomst bij.
Voorbeeld: 9 × 40 = ? De hulpsom wordt dan 9 × 4 = 36. Nu komt achter de uitkomst nog een 0. Dus 36 wordt 360. Dit is de uitkomst van de som. Bespreek de voorbeelden van de sommen met de hulpsom. Leg uit dat je zo handig kan vermenigvuldigen via de nulregel met één tienvoud. Controleer of de leerlingen de hulpsom bij de sommen kunnen maken. Daarna controleer je of ze de sommen kunnen oplossen met behulp van de nulregel. Laat de tabel zien en leg uit hoe de leerlingen de tabel moeten lezen. Zo vermenigvuldig je het getal in de rij met het getal in de kolom. Het antwoord vul je in de tabel in. Controleer of de leerlingen de sommen in de tabel kunnen uitrekenen.

Controleer of de leerlingen kunnen vermenigvuldigen via de nulregel met een tienvoud met de vragen:
- Wat is een hulpsom?
- Hoe vermenigvuldig je via de nulregel?
- Op welke manier reken jij 5 × 40 uit?

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst met twee sommen, waarbij ze moeten vermenigvuldigen via de nulregel met één tienvoud. Als laatste oefenen de leerlingen met het vermenigvuldigen in een tabel.

Afsluiting

Bespreek nogmaals met de leerlingen dat het belangrijk is om te kunnen vermenigvuldigen via de nulregel met een tienvoud, zodat ze kunnen uitrekenen hoeveel je hebt bij een keersom met één tienvoud. Vraag hoe ze handig tafelsommen kunnen uitrekenen. Controleer met de sommen of de leerlingen de instructie kunnen toepassen. Als laatste gaan de leerlingen memory spelen, waarbij ze proberen om met de som en hulp som een paar te maken. Bijvoorbeeld: 6 × 7 en 60 × 7. Laat leerlingen twee kaarten opzij schuiven. Als ze een paar hebben, mogen ze nog een keer. Vraag ook of ze het antwoord weten van de som. Daar krijgen ze extra punten voor.

Aandachtspunten

Laat leerlingen die moeite hebben met het vermenigvuldigen via de nulregel met één tienvoud eerst oefenen met de tafels 1 tot en met 10. Laat leerlingen hier concreet materiaal, zoals blokjes, bij gebruiken als zij dit nodig hebben of laat ze de keersommen tekenen op een kladblaadje. Indien leerlingen moeite hebben met het vermenigvuldigen, kun je ze laten oefenen met het tellen in sprongen van 10 en het herhaald optellen.

Instructiemateriaal

Papier voor de bingo en blokjes.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!