Vermenigvuldigen met een getal t/m 1000 en een getal >10

Vermenigvuldigen met een getal t/m 1000 en een getal >10

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Vermenigvuldigen met een getal t/m 1000 en een getal >10
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren vermenigvuldigen met een getal tot 100 en met een getal tot en met 1000.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om keersommen te kunnen uitrekenen met een getal tot 100 en een getal tot 1000, zodat je weet hoeveel je van iets hebt.

Introductie

Laat op het digibord een aantal sommen zien. De leerlingen rekenen eerst al deze sommen uit. Sleep de vlakken weg om te controleren of de leerlingen de juiste antwoorden hebben. Zet vervolgens een lijn van het eerste antwoord naar het tweede antwoord naar het derde antwoord enzovoorts. Sleep daarna het vlak aan de zijkant weg. Als alles klopt, komt er een dolfijn tevoorschijn.

Instructie

Laat de som op het digibord zien en vraag hoe de leerlingen dit zouden uitrekenen. Laat vervolgens zien dat je deze som handig kunt uitrekenen door de som in meerdere sommen op te splitsen. Reken deze sommen uit en tel daarna de antwoorden bij elkaar op. Laat daarna een andere mogelijkheid zien hoe je de som kunt uitrekenen. Geef aan dat je een getal van de som kunt veranderen, zodat het een rond getal wordt waar je makkelijker mee kunt rekenen. Vervolgens reken je uit wat je er te veel bij hebt gedaan of te weinig af hebt gehaald. In het voorbeeld is er 30 keer vermenigvuldigd met 15 te veel, dus dit haal je van het totaal af. Laat de leerlingen een aantal sommen uitrekenen en vraag hoe zij dit gedaan hebben. Tot slot laat je zien hoe je een verhaalsom kunt oplossen. Laat de leerlingen daarna zelf de verhaalsommen oplossen.

Controleer of de leerlingen kunnen vermenigvuldigen met een getal tot 100 en een getal tot en met 1000 met de volgende vraag:
- Op welke manier reken jij 762 × 30 uit?

Inoefening

Leerlingen oefenen eerst met een vermenigvuldiging, waarbij ze een vermenigvuldiging zelf uitrekenen. Vervolgens rekenen ze een som in verhaalvorm uit.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het belangrijk is om te kunnen vermenigvuldigen met een getal tot 100 en een getal tot en met 1000, omdat je zo keersommen met grote getallen kunt oplossen. Als afsluiting laat je de leerlingen een aantal sommen zien die zijn uitgerekend. De leerlingen moeten aangeven of het antwoord klopt. Indien het niet klopt, vraag dan wat het juiste antwoord moet zijn en hoe zij dit hebben berekend.

Aandachtspunten

Laat leerlingen die moeite hebben met het vermenigvuldigen met een getal tot 100 en een getal tot 1000 eerst oefenen met keersommen, waarbij een som bestaat uit één getal tussen de 1 en 9 en het andere getal eerst bestaat uit een honderdvoud, daarna uit een honderdvoud en een tienvoud en tot slot uit een willekeurig getal tot 1000. Herhaal deze opdracht, waarbij een som bestaat uit één getal tussen de 11 en 99 in plaats van tussen de 1 en 9. Vraag steeds op welke manier de leerlingen de som zouden uitrekenen. Vul eventueel aan met andere manieren om de som uit te rekenen.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!