Vermenigvuldigen met een getal t/m 100 via 1 keer meer of minder

Vermenigvuldigen met een getal t/m 100 via 1 keer meer of minder

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Vermenigvuldigen met een getal t/m 100 via 1 keer meer of minder
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren vermenigvuldigen via 1 keer meer of minder.

Belang

Het is belangrijk dat leerlingen kunnen vermenigvuldigen via 1 keer meer of minder, zodat ze niet alle sommen apart hoeven uit te rekenen. Bijvoorbeeld als je wilt weten hoeveel 6 × 25 is. Je rekent eerst 5 × 25 uit en dan haal je er vervolgens 25 vanaf.

Introductie

De leerlingen oefenen met keersommen met één tienvoud.

Instructie

Laat de keersommen met 1 keer meer of minder via de getallenlijn zien. Telkens komt er per sprong van 43 bij. Als er dus een sprong af gaat, dan gaat er dus ook 43 vanaf. Gebruik het voorbeeld 4 x 43, om via de getallenlijn, 1 keer minder en 1 keer meer uit te rekenen. Vervolgens controleer je of de leerlingen met behulp van de getallenlijn de sommen kunnen uitrekenen. Ten slotte maken de leerlingen een aantal keersommen met 1 keer meer of minder.

Controleer of de leerlingen kunnen vermenigvuldigen via 1 keer meer of minder met de vragen:
- Hoe reken jij een som uit met 1 keer meer?
- En met 1 keer minder?
- Waar let jij op?
- Op welke manier reken jij 4 x 18 uit?

Inoefening

De leerlingen oefenen met twee keersommen, waarbij ze moeten vermenigvuldigen via 1 keer meer of minder. De eerste som is met lage getallen. Daarna oefenen ze met hogere getallen, waarbij één uitkomst gegeven is.

Afsluiting

Bespreek nogmaals met de leerlingen dat het belangrijk is om te kunnen vermenigvuldigen via 1 keer meer of minder, zodat ze niet iedere som apart hoeven uit te rekenen. Vraag welke manieren ze hiervoor kunnen gebruiken. Controleer met de sommen of de leerlingen de instructie kunnen toepassen. Als laatste volgt er een spel, waarbij de leerlingen door de klas lopen. Als ze iemand tegenkomen stoppen ze met lopen. Dan noemt de ene leerling een keersom. Vervolgens rekent de ander de som uit en zegt vervolgens 'meer' of 'minder'. De andere leerling probeert nu de nieuwe keersom uit te rekenen. Als dit gelukt is, lopen ze weer verder totdat ze een andere leerling tegenkomen. Eventueel kan er ook gebruik worden gemaakt van een liedje of door te klappen in je handen, om de leerlingen de duo's te laten vormen.

Aandachtspunten

Laat leerlingen die moeite hebben met het vermenigvuldigen via 1 keer meer of minder eerst oefenen met de tafels 1 tot en met 10. Laat leerlingen hier concreet materiaal, zoals blokjes, bij gebruiken als zij dit nodig hebben of laat ze de keersommen tekenen op een kladblaadje.

Instructiemateriaal

Blokjes.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!