Vermenigvuldigen met een getal t/m 100

Vermenigvuldigen met een getal t/m 100

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Vermenigvuldigen met een getal t/m 100
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren keersommen uitrekenen met een getal tot en met 100.

Belang

Het is belangrijk dat leerlingen grotere keersommen kunnen uitrekenen zodat ze weten hoeveel ze van iets hebben.

Introductie

Je oefent de tafelsommen door een bal te gooien naar een leerling en een tafelsom te noemen. Het kind dat de bal vangt geeft het antwoord en gooit de bal weer terug.

Instructie

Leg eerst uit dat een keersom een som is waarmee je uitrekent dat je een aantal keer van iets hebt. Als voorbeeld gebruik je een verhaal waarbij op een erf met 37 schuren in iedere schuur 6 blokken hout liggen. Daarna leg je uit hoe een keersom is opgebouwd met het keerteken en dat het eerste getal aangeeft hoeveel keer je iets hebt en het tweede getal hoeveel het er steeds zijn. Vervolgens laat je een voorbeeldsom zien waarbij leerlingen een keersom uitrekenen met één getal tot 100 en zelf kiezen of ze eerst een keersom maken met de tientallen of de eentallen. Daarna oefen je samen nog een aantal sommen met visuele ondersteuning.
Laat vervolgens een abstracte som zien. Leg hierbij uit dat je weer eerst het tiental of het eental mag vermenigvuldigen. Vervolgens bespreek je hoe leerlingen een som kunnen uitrekenen en je laat de leerlingen vervolgens zelf oefenen.
Daarna bespreek je hoe leerlingen een verhaalsom kunnen oplossen door het stappenplan te doorlopen waarbij leerlingen eerst kijken naar wat er gevraagd wordt, dan de getallen zoeken die nodig zijn, dan de som benoemen en deze tot slot uitrekenen. Oefen dit ook samen met de leerlingen.

Controleer of de leerlingen keersommen met een getal tot en met 100 kunnen maken met de vragen:
- Mag je de getallen in een keersom omdraaien?
- Wat reken jij als eerst uit bij de keersom 8 × 75?

Inoefening

Je oefent samen met de leerlingen eerst een keersom met visuele ondersteuning, daarna maak je samen een abstracte som en vervolgens doe je samen een verhaalsom.

Afsluiting

Samen met de leerlingen oefen je nog een som met visuele ondersteuning, een abstracte som en een verhaalsom.

Aandachtspunten

Wanneer de leerlingen nog moeite hebben met het leerdoel, kun je de leerlingen eerst laten oefenen met keersommen waarbij één getal tussen de 10 en 20 is. Zo is de som wat kleiner. Mocht dat nog moeilijk zijn dan kun je de leerlingen ook groepjes laten maken met concreet materiaal. Vervolgens kun je de getallen van de keersommen groter maken.

Instructiemateriaal

Een balletje

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!