Vergelijken en ordenen van m en km

Vergelijken en ordenen van m en km

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Vergelijken en ordenen van m en km
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren meters en kilometers te vergelijken en ordenen.

Belang

Het is handig om dit te kunnen, omdat je dan naar een meer logische meeteenheid kunt rekenen. Bijvoorbeeld als de afstand die je moet rennen 3000 meter is, dan weet je dat je 3 kilometer moet rennen.

Introductie

Maak samen met de leerlingen de opgaven op het bord, bespreek dat er in een kilometer 1000 meter past. Vraag aan de leerlingen hoe ze hebben berekend hoe ze de kilometers en de meters omgerekend hebben. Leg uit dat het handig is om kilometers naar meters en andersom om te kunnen rekenen zodat je weet hoe lang een afstand is in een makkelijkere lengtemaat, zoals 3000 meter naar 3 kilometer.

Instructie

Leg uit dat bij het omrekenen naar kilometers drie sprongen naar links moet maken. Als je 1000 meter hebt en je maakt drie sprongen van :10 naar links, dan deel je dus door 1000 en is de uitkomst 1 kilometer. Omgekeerd maak je drie sprongen naar van x10 naar rechts en dan doe je dus keer 1000, 1km x 1000 is dus 1000 meter.
Bespreek samen met de leerlingen de opgaven, herhaal hoe je erachter komt welke afstand meer is. Zet vervolgens de afstanden van klein naar groot. Bespreek met de leerlingen dat het makkelijk is om een lengtemaat te kiezen voor deze opgaven om te achterhalen welke afstand waar hoort. Als laatste zijn er een aantal verhaalsommen die je samen met leerlingen maakt, bespreek welke informatie ze uit de tekst moeten halen om de som op te lossen.

Om te controleren of leerlingen meters kunnen omrekenen naar kilometers en andersom, kun je de volgende vragen stellen:
- Hoeveel meter is één kilometer?
- Wat doe je als je meters omrekent naar kilometers?
- Wat doe je als je kilometers omrekent naar meters?

Inoefening

In de eerste oefening moeten de leerlingen bepalen welke afstand meer is. In de tweede oefening zetten ze een afstand van klein naar groot en in de laatste oefening moeten ze aan de hand van een verhaal een som oplossen.

Afsluiting

Bespreek nogmaals waarom het belangrijk is dat je kilometers en meters kan vergelijken en ordenen. Als afsluitende activiteit moeten de leerlingen de vogels in de juiste boom zetten. De vogel die de grootste afstand heeft afgelegd in de hoogste en de vogel met de kleinste afstand in de kleinste boom.

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen moeite hebben met dit doel, kun je ze het metrieke stelsel geven, waarbij alleen meters en kilometers een pijltje hebben met :1000 en ×1000.

Instructiemateriaal

Metriek stelsel op de tafel of een grotere poster in de klas

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!