Tijd aangeven op digitale klok met halve uren in lage tijden

Tijd aangeven op digitale klok met halve uren in lage tijden

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Tijd aangeven op digitale klok met halve uren in lage tijden
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren de tijd aan te geven met halve uren in lage tijden op de digitale klok.

Belang

Het is belangrijk dat de leerlingen de tijd kunnen aangeven met halve uren in lage tijden op de digitale klok, omdat ze zo kunnen laten zien hoe laat het is.

Introductie

De leerlingen kijken of de stellingen over de digitale klok goed of fout zijn.

Instructie

Eerst bespreek je het belang van het kunnen aangeven van de halve uren in lage tijden op de digitale klok. Leg uit dat de eerste twee cijfers voor de dubbele punt, bij sommige klokken een enkele punt, de uren aangeven. De twee cijfers na de dubbele punt geven de minuten aan. Laat de klok zien en vertel dat er 11 uren op staan en 30 minuten. Het is dus half 12 's ochtends. Leg uit dat een uur uit 60 minuten bestaat. De helft hiervan is 30 minuten. Benadruk dat dit een half uur genoemd wordt. Loop met de leerlingen de halve uren van de digitale klok in lage tijden langs. Vervolgens maken de leerlingen opgaven, waarin ze de juiste tijd moeten aangeven met behulp van de instelbare digitale klok. Bij de volgende opgaven zetten de leerlingen de digitale klok op de juiste tijd naar aanleiding van het verhaal.

Controleer of de leerlingen de halve uren in lage tijden van de digitale klok kunnen aflezen door hen de volgende vragen te stellen:
- Waarom is het handig om te kunnen klokkijken?
- Uit hoeveel minuten bestaat een half uur?

Inoefening

De leerlingen oefenen met het zetten van de tijden op de instelbare digitale klok.

Afsluiting

Bespreek nogmaals met de leerlingen dat het belangrijk is om de tijd te kunnen aangeven met halve uren in lage tijden op de digitale klok, omdat ze zo kunnen laten zien hoe laat het is. Als afsluiting laat je een aantal leerlingen in een rij staan. Iedere leerling heeft een digitale klok. De eerste leerling zet zijn klok op half 1. De volgende leerling zet dan zijn klok op 1 uur. De volgende op half 2 enzovoorts. Hoe laat is het op de klok van de laatste leerling in de rij?

Aandachtspunten

Laat leerlingen die moeite hebben met het aangeven van de halve uren in lage tijden op de digitale klok oefenen met een instructieklok. Leg daarbij de betekenis van de positie van de cijfers op de digitale klok nog een keer uit. Laat zien waar de uren staan en waar de minuten staan. Eventueel kunnen leerlingen in tweetallen met elkaar oefenen met het aangeven en aflezen van tijden op een digitale klok met uren in lage tijden. Daarbij hoeven ze alleen de uren en 30 minuten te zetten.

Instructiemateriaal

Digitale klokken.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!