Tellen met sprongen van 1 en 10 door de 100

Tellen met sprongen van 1 en 10 door de 100

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Tellen met sprongen van 1 en 10 door de 100
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen kunnen door de honderd heen- en terugtellen met sprongen van 1 en 10. Ze weten welke getallen voor en na 100 komen.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om door 100 te kunnen tellen, omdat je het nodig hebt voor het rekenen. Hiermee kun je bijvoorbeeld leren optellen en de volgorde van getallen bepalen.

Introductie

Op het digibord staat een getallenlijn met aan het begin het getal 0 en aan het einde het getal 100. Je neemt een getal in gedachten en schrijft dit eventueel ergens op. Vervolgens laat je de leerlingen om de beurt een getal tussen de 0 en de 100 benoemen. Je kunt dit getal op de getallenlijn plaatsen, of door een leerling laten plaatsen. Je geeft aan of het getal dat je in gedachten hebt hoger of lager is dan het getal dat de leerlingen benoemen. Wanneer jouw getal lager is dan het getal dat de leerlingen benoemen, streep je het deel van de getallenlijn boven het genoemde getal weg. Wanneer jouw getal hoger is dan het getal dat de leerlingen benoemen, streep je het deel van de getallenlijn onder het genoemde getal weg. Zo blijft het deel waarin jouw getal zich bevindt over. Uiteindelijk wordt de getallenlijn steeds kleiner en kunnen de leerlingen jouw getal raden. Je kunt de leerlingen stimuleren om tactische getallen te kiezen, zoals als eerste het getal 50, waarbij de helft van de getallenlijn wegvalt.

Instructie

Je legt eerst uit dat het getal 100 na het getal 99 komt en dat je er dus een extra cijfer bij krijgt. Vervolgens leg je uit dat als je voorbij de 100 telt, je opnieuw bij 1 begint met tellen, maar dan met honderd ervoor. Je kunt dit laten zien met behulp van de afbeeldingen op het digibord. Benadruk dat het laatste cijfer van het getal 100 verandert in een nieuw cijfer (101 . 102 . 103). Je kunt vanaf 98 verder tellen in de ballen die op het digibord worden gegeven. Laat de leerlingen de getallen eventueel meeschrijven. Vervolgens worden op het digibord een aantal telrijen gegeven, waarbij je met de leerlingen de ontbrekende getallen in de vlaggen invult. Eerst tel je met de leerlingen verder, daarna tellen ze terug.

Laat nu zien hoe je met sprongen van 10 door de 100 telt. Leg uit dat er na het getal 90 het getal 100 komt. Na de honderd komt er telkens een tiental bij. Laat dit zien met behulp van het voorbeeld. Benadruk dat het middelste cijfer van het getal 100 verandert in een nieuw cijfer (110 . 120 . 130). Je kunt vanaf 80 verder tellen in de ballen die op het digibord worden gegeven. Laat de leerlingen de getallen eventueel meeschrijven. Vervolgens kun je de leerlingen de volgende sommen zelfstandig laten maken.

Om te controleren of de leerlingen door 100 kunnen tellen met sprongen van 1 en 10, kun je de volgende vragen stellen:
- Welk getal komt er na 99?
- Wat verandert er als je voorbij 99 telt?
- Welk getal komt er na 100 bij een sprong van 10?

Inoefening

Eerst oefenen de leerlingen met verder tellen door 100. Dit doen ze door de antwoorden in een open vraag te geven. Vervolgens oefenen ze met terugtellen door 100. Ook dit antwoord geven ze in een open vraag.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het belangrijk is om door 100 te tellen met sprongen van 1 en 10, omdat je dit nodig hebt om goed te leren rekenen. Op het digibord zijn een aantal rijen te zien waarin getallen ontbreken. Samen met de leerlingen sleep je de ontbrekende getallen naar de juiste plek in de rij. Vervolgens zijn er weer een aantal rijen te zien en laat je de leerlingen opschrijven wat de ontbrekende getallen zijn. Om de antwoorden te controleren, kun je de leerlingen de opgeschreven getallen omhoog laten houden.

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen moeite hebben met dit doel, kun je ze een aantal getalkaarten geven met de getallen 98 tot en met 102 en ze deze in de goede volgorde laten leggen.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!