Structureren van kommagetallen met 3 decimalen

Structureren van kommagetallen met 3 decimalen

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Structureren van kommagetallen met 3 decimalen
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren het structureren van kommagetallen met 3 decimalen. Ze leren de waarde van cijfers in het getal en een kommagetal plaatsen in een schema.

Belang

Het is belangrijk om te weten hoe een kommagetal in elkaar zit, zodat de leerlingen er later mee kunnen rekenen.

Introductie

Je begint met een quiz over kommagetallen. Je herhaalt daarmee de begrippen 'decimalen en de uitspraak ervan.

Instructie

Je herhaalt wat tienden en honderdsten zijn. Daarna leg je uit wat duizendsten zijn. Een duizendste schrijf je als 0,001 en past 1000 keer in 1,000. Je controleert of ze dit begrijpen aan de hand van een vraag. Hoe spreek je 0,009 uit? Dan laat je zien waar een kommagetal met 3 decimalen uit bestaan aan de hand van de TE,thd-schema's (tientallen, eenheden, tienden, honderdsten en duizendsten). Daarna laat je met sprongen op een getallenlijn zien hoe een kommagetal opgesplitst kan worden. Het kommagetal 14,253 kun je opsplitsen in 10,000 + 4,000 + 0,200 + 0,050 en + 0,003. Je bespreekt de waarde van de cijfers in het kommagetal: Het cijfer 1 staat voor 1 tiental en heeft een waarde van 10,000. Het cijfer 4 staat voor 4 eenheden en hebben een waarde van 4,000. Het cijfer 2 staat voor 2 tienden en hebben een waarde van 0,200. Het cijfer 5 staat voor 5 honderdsten en hebben een waarde van 0,030. Het cijfer 3 staat voor 3 duizendsten en hebben een waarde van 0,003. Je oefent samen met de leerlingen met het plaatsen van kommagetallen in het schema, het aflezen van een kommagetal aan de hand van het schema en het ontbrekende getal invullen met sprongen op de getallenlijn. Ook ga je in op nullen in kommagetallen. Laat de leerlingen de kommagetallen in het schema opschrijven en vraag of de tienden, honderdsten of duizendsten ontbreken in de getallen.

Aan de hand van de volgende vragen kun je controleren of de leerlingen kommagetallen met 3 decimalen kunnen structureren:
- Hoeveel duizendsten heeft het getal 4,982?
- Is het cijfer 3 een tiental, een honderdtal of een duizendtal in het getal 2,136?
- Wat is 3,000 + 0,500 + 0,090 + 0,001?

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst welk getal hoort op de getallenlijn. Daarna maken ze een tabel compleet en tot slot maken ze een som met tienden, honderdsten en duizendsten.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen waarom het belangrijk is dat ze dit kunnen. Als je weet hoe een kommagetal in elkaar zit en hoe het is opgebouwd, kun je er sommen mee maken. Je eindigt ook met een quiz over kommagetallen. Ditmaal over de waarde van cijfers in kommagetallen.

Aandachtspunten

Zorg dat de leerlingen dit doel goed beheersen voordat ze gaan rekenen met kommagetallen met 3 decimalen.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!