Splitsen in tabellen van getallen t/m 10

Splitsen in tabellen van getallen t/m 10

-

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Splitsen in tabellen van getallen t/m 10
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen oefenen met het splitsen van getallen t/m 10 door splitsingen in tabellen in te vullen.

Belang

Het is handig om te kunnen splitsen als je iets over twee groepen gaat verdelen. Neem 5 boeken en verdeel deze in twee stapels. Je kunt de boeken op verschillende manieren verdelen. Bijvoorbeeld in een groepje van 2 en 3. Laat de leerlingen ook andere mogelijkheden bedenken.

Introductie

De leerlingen oefenen met aanvullen van hoeveelheden t/m 10 door de voorwerpen te slepen en zo aan te vulllen tot het getal waar ze tot moeten aanvullen.

Instructie

Je kunt getallen op verschillende manieren splitsen. Leg met behulp van de meloenen uit dat je het getal 5 kan verdelen in 4 en 1, maar ook 3 en 2 en dat we dit splitsen noemen. Als je één van de getallen al hebt, hoef je alleen nog maar te kijken naar hoeveel erbij moeten. Leg uit dat we dat aanvullen noemen. Laat vervolgens de splitstabel van 5 zien. Laat de splitsingen van 5 zien en vertel dat je splitsingen ook kunt omdraaien. De leerlingen oefenen de splitsingen van 7 en 8 door het fruit naar de borden te slepen en ze vullen de splitsingen in bij de splitstabel. Er zijn ook splitsingen waarbij je een getal ziet zonder voorwerpen. Leg hierbij uit dat leerlingen dan de splitsing dan in hun hoofd doen en laat leerlingen die dat nodig hebben oefenen met blokjes. Laat hen de splitstabel van 6 invullen. Doe dit ook met de splitstabellen van 8. Hier valt op dat de splitsingen omgedraaid zijn.

Controleer of de leerlingen het begrepen hebben door de volgende vragen te stellen:
- Wat betekent splitsen?
- Kun je een aantal splitsingen van 7 noemen?
- Wat is een splitstabel? (hierin staan de verschillende verdelingen van een getal)

Inoefening

De leerlingen oefenen het splitsen door eerst een splitsing in de tabel in te vullen waarbij ze de getallen zien en de getallen kunnen omdraaien, dan zien ze het getal met voorwerpen waarbij ze kunnen doortellen om de tabel in te vullen en dan een oefening met een splitstabel waarbij alleen de eerste getallen zijn ingevuld.

Afsluiting

Bespreek nogmaals waarom het handig is om te kunnen splitsen. Zo kun je op verschillende manieren voorwerpen in twee groepen verdelen. Controleer of de leerlingen de tabel in kunnen vullen . Gebruik de aardbeien en bramen als leerlingen dit moeilijk vinden.

Aandachtspunten

Laat leerlingen die moeite hebben met het invullen van de tabellen de blokjes erbij gebruiken en de splitsingen maken.

Instructiemateriaal

Boeken en blokjes.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!