Schattend vermenigvuldigen met kommagetallen met 1 of 2 decimalen

Schattend vermenigvuldigen met kommagetallen met 1 of 2 decimalen

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Schattend vermenigvuldigen met kommagetallen met 1 of 2 decimalen
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren schattend vermenigvuldigen met kommagetallen met 1 of 2 decimalen.

Belang

Schattend rekenen is een belangrijk onderdeel van de rekenleerlijn. Schatten doe je regelmatig in het dagelijks leven en heeft verschillende functies: het snel en makkelijk hoofdrekenend uitrekenen van een (lastige) som, een controle voor de precieze uitkomst of het maken van een schatting die past bij de context. Leg de leerlingen deze verschillende functies uit en ga erover met ze in gesprek tijdens de instructieles.

Introductie

De leerlingen oefenen met het afronden door te bepalen naar welke vlag de knikker rolt. Herhaal naar welk cijfer je kijkt voor het afronden.

Instructie

Bespreek waarom het handig kan zijn om een som te schatten. Bespreek ook in welke situatie je wel of niet schattend zou rekenen. Leg uit dat je kommagetallen eerst op helen of tienvouden afrondt om goede schatsommen te kunnen maken. Bij zowel 1 decimaal of 2 decimalen werkt dat hetzelfde. Laat de leerlingen hiermee oefenen door de juiste schatsom te kiezen en door een schatting te maken. Bespreek welke mogelijkheden goed zijn en dat het van de situatie afhangt of je een grove of een precieze schatting maakt. Bespreek samen met de leerlingen de beste schatting bij de som 70,24 × 9 ≈ en bespreek of de precieze uitkomst meer of minder zal zijn dan de schatting. Herhaal daarna uit wat de rekentekens < en > betekenen. Oefenen vervolgens samen met de leerlingen de volgende sommen. Vervolgens maken ze een som waarbij ze eerst het antwoord moeten schatten en dan precies moeten uitrekenen. Kom samen tot de conclusie dat deze twee bij elkaar liggen. Doorloop de stappen van het schattend vermenigvuldigen met verhaalsommen.

Controleer vervolgens of de leerlingen het leerdoel begrepen hebben door de volgende vragen te stellen:
- Waar let je op bij het afronden van kommagetallen?
- Hoeveel is 2,8 × 3,2 ongeveer?

Inoefening

Samen met de leerlingen oefen je eerst een keersom met een kommagetal met 1 decimaal en een heel getal, daarna maak je samen een keersom met een kommagetal met 2 decimalen en een heel getal en je maakt met de leerlingen nog een verhaalsom.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen dat het handig is om schattend te kunnen vermenigvuldigen, zodat je snel kunt uitrekenen hoeveel je ongeveer van iets nodig hebt. Als afsluiting laat je de leerlingen de verhaalsom in tweetallen oplossen.

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen moeite hebben met het schattend vermenigvuldigen met kommagetallen, kun je hen laten oefenen met het afronden van getallen en het vermenigvuldigen van tafelsommen of met tienvouden. De leerlingen beginnen vervolgens met het schattend uitrekenen van keersommen met een heel getal en een kommagetal, vervolgens kunnen zij keersommen maken met twee kommagetallen met 1 decimaal, 2 decimalen en een ongelijk aantal decimalen. Let op dat ze niet te lang bezig zijn met de sommen. Mogelijk zijn ze dan precies aan het rekenen.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!