Schattend vermenigvuldigen met kommabedragen t/m 1000 euro

Schattend vermenigvuldigen met kommabedragen t/m 1000 euro

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Schattend vermenigvuldigen met kommabedragen t/m 1000 euro
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren schattend vermenigvuldigen tot en met 1000 euro met kommabedragen.

Belang

Schattend rekenen is een belangrijk onderdeel van de rekenleerlijn. Schatten doe je regelmatig in het dagelijks leven en heeft verschillende functies: het snel en makkelijk hoofdrekenend uitrekenen van een (lastige) som, een controle voor de precieze uitkomst of het maken van een schatting die past bij de context. Leg de leerlingen deze verschillende functies uit en ga erover met ze in gesprek tijdens de instructieles.

Introductie

Laat de leerlingen bepalen of de bedragen goed zijn afgerond op honderdvouden. Als ze goed zijn afgerond blijven ze staan, zijn de verkeerd afgerond gaan ze zitten.

Instructie

Leg uit dat je bedragen schattend kunt vermenigvuldigen door eerst het bedrag af te ronden naar een rond getal dat dichtbij ligt. Vervolgens kun je de som uitrekenen. Geef aan dat je bedragen tot 10 afrondt op helen, bedragen tussen 10 en 100 op helen of tienvouden en bedragen tussen 100 en 1000 op tienvouden of honderdvouden. Er zijn meerdere mogelijkheden. Wil je een grove schatting maken, dan is honderdvouden handig, wil je een preciezere schatting maken, dan kan tienvouden handiger zijn. Benadruk dat de leerlingen goed moeten kijken of ze naar boven of naar beneden moeten afronden. Laat de verschillende sommen zien en vraag hoe de leerlingen zouden afronden. Reken samen een schatsom uit die ze vervolgens precies moeten uitrekenen. Kom samen tot de conclusie dat de schatting en de precieze uitkomst bij elkaar moeten liggen. Leg uit hoe je kunt weten of de precieze uitkomst meer of minder zou zijn dan een schatting. Het ligt aan hoe je afgerond hebt. Oefen dit ook met een verhaalsom.

Controleer of de leerlingen schattend kunnen vermenigvuldigen met kommabedragen tot en met 1000 euro met de volgende vragen:
- Hoe zou je 2 × 491,25 schattend uitrekenen?
- Heb je dan genoeg aan € 1000?

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst met het kiezen van de juiste schatsom. Vervolgens vullen ze een schatting in en krijgen ze de vraag wat de beste schatting is.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het belangrijk is om schattend te kunnen vermenigvuldigen met kommabedragen tot en met 100 euro, omdat je zo weet hoeveel het totaalbedrag ongeveer is en of je genoeg bij je hebt. Ga daarna in gesprek over drie stellingen: is het wel of niet handig om op dit moment te schatten? Laat ze beredeneren waarom wel of waarom niet. Er zijn meerdere antwoorden en redenaties mogelijk.

Aandachtspunten

Laat leerlingen die moeite hebben met het schattend vermenigvuldigen eerst oefenen met afronden en het vermenigvuldigen met een tienvoud of honderdvoud. Let erop dat leerlingen die er lang over doen niet de som precies uitrekenen en het antwoord afronden, maar juist de bedragen in de som afronden, door steeds te vragen welke schatsom de leerling gebruikt.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!