Schattend vermenigvuldigen met getallen t/m 10.000

Schattend vermenigvuldigen met getallen t/m 10.000

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Schattend vermenigvuldigen met getallen t/m 10.000
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren schattend vermenigvuldigen tot en met 10 000.

Belang

Schattend rekenen is een belangrijk onderdeel van de rekenleerlijn. Schatten doe je regelmatig in het dagelijks leven en heeft verschillende functies: het snel en makkelijk hoofdrekenend uitrekenen van een (lastige) som, een controle voor de precieze uitkomst of het maken van een schatting die past bij de context. Leg de leerlingen deze verschillende functies uit en ga erover met ze in gesprek tijdens de instructieles.

Introductie

Herhaal het plaatsen van getallen op de getallenlijn. Bespreek bij welk duizendvoud de getallen dichterbij liggen. Oefen dit daarna nogmaals met een aantal getallen. Vraag naar welk cijfer de leerlingen kijken voor het afronden.

Instructie

Leg uit dat je bij schattend vermenigvuldigen tot en met 100 getallen eerst gaat afronden naar een tienvoud dat dichtbij ligt en dan hiermee de som uitrekent. Vervolgens toon je een voorbeeld waarbij je hebt afgerond naar beneden en naar boven. Laat de verschillende getallen zien die je makkelijk op een tienvoud afrondt en vraag bij enkele getallen om deze af te ronden en hoe leerlingen dat doen. Oefen daarna het schattend vermenigvuldigen door eerst de getallen af te ronden en daarna de som uit te rekenen. Leg daarna uit dat je getallen tot en met 1000 kunt afronden op tienvouden of op honderdvouden. Bespreek samen dat het soms handiger is om af te ronden op tienvouden en soms op honderdvouden afhankelijk van de situatie. Bedenk samen situaties waarin het handiger is om op tienvouden of honderdvouden af te ronden. Bespreek samen of de uitkomsten van de sommen vervolgens meer of minder zijn dan de schatting en laat daarna de leerlingen zelfstandig oefenen met het schattend vermenigvuldigen van getallen tot en met 1000. Herhaal hierbij de tekens < en >. Laat ze steeds vertellen welke schatsom ze gekozen hebben. Tot slot laat je zien hoe je een verhaalsom kunt oplossen. Je laat de leerlingen daarna zelf verhaalsommen oplossen.

Controleer of de leerlingen schattend kunnen vermenigvuldigen tot en met 10 000 met de volgende vragen:
- Waarom is het handig om te kunnen schatten?
- Wat doe je als schattend gaat vermenigvuldigen met de getallen?

Inoefening

Leerlingen oefenen met het vinden van de juiste schatsom en het geven van een beste schatting.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het belangrijk is om schattend te kunnen vermenigvuldigen tot en met 10 000, zodat je weet hoeveel iets ongeveer samen is. Controleer of de leerlingen uit kunnen leggen wanneer het handig kan zijn om te schatten en wanneer juist niet. Als je ongeveer wilt weten hoeveel liter water in de zwembaden zit, is een schatsom een goede uitkomst. Als je het precies wilt weten voor een bepaalde watermeting, moet je het precies uitrekenen.

Aandachtspunten

Laat leerlingen die moeite hebben met het schattend vermenigvuldigen eerst oefenen met afronden en met het vermenigvuldigen met een tienvouden, honderdvouden en duizendvouden. Let erop dat leerlingen die er lang over doen niet de som precies uitrekenen en vervolgens hun antwoord afronden, maar juist de getallen in de som afronden, door steeds te vragen welke schatsom de leerling gebruikt.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!