Schattend aftrekken met kommabedragen t/m 1000 euro

Schattend aftrekken met kommabedragen t/m 1000 euro

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Schattend aftrekken met kommabedragen t/m 1000 euro
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren schattend aftrekken tot en met 1000 euro met kommabedragen.

Belang

Schattend rekenen is een belangrijk onderdeel van de rekenleerlijn. Schatten doe je regelmatig in het dagelijks leven en heeft verschillende functies: het snel en makkelijk hoofdrekenend uitrekenen van een (lastige) som, een controle voor de precieze uitkomst of het maken van een schatting die past bij de context. Leg de leerlingen deze verschillende functies uit en ga erover met ze in gesprek tijdens de instructieles.

Introductie

De leerlingen moeten bepalen bij welk rond bedrag de kommabedragen het dichtstbij liggen. Vraag hierbij naar welk cijfer ze kijken voor het afronden.

Instructie

Leg uit dat je bedragen schattend kunt aftrekken door eerst de bedragen af te ronden naar een rond getal dat dichtbij ligt. Vervolgens kun je de som uitrekenen. De som € 893,75 - € 201,25 kun je bijvoorbeeld uitrekenen met de schatsom € 900 - € 200. Geef aan dat je bedragen tot en met 1000 kunt afronden op honderdvouden of tienvouden. Het is beide juist, het ligt aan de context of je een grove of een precieze schatting wilt maken. Laat daarna de verschillende sommen zien en vraag hoe de leerlingen zouden afronden. Vervolgens ronden ze eerst bedragen af en rekenen ze daarna uit hoeveel het samen is. Vraag hoe de leerlingen hebben afgerond. Doorloop hierna de stappen om schattend af te trekken met meerdere kommabedragen. Eerst rond je de getallen af, daarna trek je de eerste twee getallen van elkaar af en ten slotte het derde getal. Laat de leerlingen vervolgens de sommen zelfstandig maken. Laat de leerlingen oefenen met een aantal sommen in verhaalvorm. Reken daarbij schattend en precies uit. Kom samen tot de conclusie dat het dichtbij elkaar ligt.

Controleer of de leerlingen schattend kunnen aftrekken met kommabedragen tot en met 1000 euro met de volgende vragen:
- Hoe zou jij deze som (€ 900 - € 138,66 - € 48,99 ≈) ongeveer uitrekenen?

Inoefening

De leerlingen oefenen met het kiezen van de juiste schatsom en daarna de beste schatting te kiezen of te noteren.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens waarom het belangrijk is om schattend te kunnen aftrekken met kommabedragen tot en met 1000 euro. Laat als afsluiting de leerlingen twee producten kiezen en uitrekenen hoeveel geld ze ongeveer terug krijgen.

Aandachtspunten

Laat leerlingen die moeite hebben met het schattend aftrekken eerst oefenen met afronden en het met aftrekken met ronde getallen (tienvouden en honderdvouden). Let erop dat leerlingen die er lang over doen niet de som precies uitrekenen en het antwoord afronden, maar juist de bedragen in de som afronden, door steeds te vragen welke schatsom de leerling gebruikt.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!