Rekenen met km/u met kilometers en uren

Rekenen met km/u met kilometers en uren

-

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Rekenen met km/u met kilometers en uren
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren rekenen met km/u met kilometers en uren.

Belang

Het is handig om te kunnen rekenen met km/u met kilometers en uren, omdat je zo kunt bepalen hoelang je onderweg bent, welke afstand je hebt afgelegd of met welke snelheid je hebt gereden.

Introductie

Laat de rijen keersommen op tempo maken.

Instructie

Bespreek het belang van het kunnen rekenen met km/u met kilometers en uren. Leg uit dat snelheid wordt aangegeven in kilometers per uur. Afgekort wordt kilometer per uur opgeschreven als km/u. Laat het voorbeeld van het meisje op de fiets zien. Leg uit dat ze met dus 15 kilometer in 1 uur fietst. Oefen samen met de leerlingen het omzetten naar km/u. Vervolgens laat je de som met de auto zien. Laat zien dat de auto in 1 uur 100 kilometer heeft gereden. Als de auto nu 2 uur zou rijden, dan zou hij dus 200 kilometer hebben afgelegd, want per uur komt er 100 kilometer bij. Laat nu de leerlingen de som met Els op de fiets maken. Vervolgens laat je de som met de tabel zien. Leg uit dat je met twee van de drie gegevens (van de snelheid, tijdsduur en afstand) de derde kunt uitrekenen. Leg uit wanneer je de snelheid en afstand weet, dat je dan de tijdsduur kunt uitrekenen. Dit doe je door de afstand te delen door de snelheid (24 : 12 = 2). Reken nu samen met de leerlingen de afstand uit. Dit doe je door de snelheid per uur te vermenigvuldigen met de tijdsduur (18 × 2 = 36). Vervolgens reken je samen met de leerlingen het aantal km/u uit. Dit doe je door het aantal kilometer te delen door het aantal uur (66 : 3 = 22). Vervolgens rekenen de leerlingen nu zelf een hele tabel uit. Benadruk dat je per som moet kijken of je moet delen of vermenigvuldigen. Laat de verhaalsom zien en leg uit hoe je het aantal km/u kunt uitrekenen. Laat daarna de leerlingen de som maken.

Controleer of de leerlingen kunnen rekenen met km/u met kilometers en uren, door de volgende vraag te stellen:
- Op welke manier reken jij de snelheid, afstand of tijdsduur uit in km/u?

Inoefening

In de eerste opgave rekenen de leerlingen het aantal uur uit. Bij de tweede opgave rekenen ze de sommen uit en vullen de tabel in. In de derde opgave rekenen ze het aantal uur uit aan de hand van een verhaal.

Afsluiting

Bespreek nogmaals het belang van het kunnen rekenen met km/u met kilometers en uren. Als afsluiting kun je de leerlingen in tweetallen laten uitrekenen hoeveel km/u de dieren rennen.

Aandachtspunten

Laat leerlingen die moeite hebben met het rekenen met km/u met kilometers en uren eerst oefenen met het begrip kilometer per uur. Laat zien dat het gaat om de afstand die je per uur aflegt uitgedrukt in kilometers. Oefen door middel van dubbelen en halveren het berekenen van km/u. Begin met 10 kilometer per 1 uur. Hoeveel kilometer is er afgelegd na 2 uur? En na 3 uur?

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!