Rekenen met een verhoudingstabel met getallen t/m 100

Rekenen met een verhoudingstabel met getallen t/m 100

-

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Rekenen met een verhoudingstabel met getallen t/m 100
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren rekenen met eenvoudige verhoudingstabellen tot en met 10.

Belang

Het is belangrijk dat de leerlingen een verhoudingstabel met getallen tot en met 100 te kunnen gebruiken, omdat ze dan gemakkelijk kunnen tellen hoeveel ze van iets hebben.

Introductie

Je oefent samen met de leerlingen het tellen in groepjes. Vraag of de leerlingen telkens twee uilen op een tak in de boom kunnen zetten. Daarna laat je ze de fietsen eerlijk over de huizen verdelen.

Instructie

Je legt uit hoe je een verhoudingstabel maakt aan de hand van een voorbeeld met een aantal paar schoenen. Benoem dat je daarbij kijkt hoeveel keer meer het is in de bovenste rij van de ene stap naar de andere stap. Zet deze getallen in de pijlen boven de rij. Benadruk dat je aan de onderkant hetzelfde doet. Als aan de bovenkant is vermenigvuldigd met 2, dan doe je dit ook aan de onderkant. Laat daarna de leerlingen oefen met het invullen van de verhoudingstabel. Wijs de leerlingen erop handige stappen te vermenigvuldigen. Je kunt bijvoorbeeld niet eenvoudig van 2 bladeren naar 3 bladeren rekenen, maar wel van 1 blad naar 3 bladeren. Deze stap kun je ook berekenen door eerdere stappen op te tellen: 1 + 2 = 3 bladeren. Tel de uitkomsten in de onderste rij daarna ook bij elkaar op. Ga vervolgens in op verhoudingstabellen die niet beginnen bij 1 en oefen hiermee. Daarna bespreek je dat je soms ook tabellen hebt waarbij je zelf de tussenstappen moet bedenken. Oefen hiermee en vraag de leerlingen welke tussenstappen zij zouden maken.

Controleer of de leerlingen kunnen rekenen met eenvoudige verhoudingstabellen met getallen tot en met 100 door hen de volgende vragen te stellen:
- Wat komt er in de onderste rij van de verhoudingstabel?
- Als je aan de bovenkant tussen twee stappen moet vermenigvuldigen met 3, wat doe je dan bij de onderkant van de tabel?

Inoefening

De leerlingen oefenen met het invullen van een verhoudingstabel. Daarbij moeten ze ook zelf bepalen welke tussenstappen ze zetten.

Afsluiting

De leerlingen oefenen met de verhoudingstabellen op het bord door deze binnen de tijd op te lossen.

Aandachtspunten

Mocht het rekenen met verhoudingstabellen nog lastig zijn, dan kun je met concreet materiaal de verhoudingen neerleggen.

Instructiemateriaal

Concreet materiaal om eventueel de verhoudingen te leggen: blokjes in een doos, knikkers in een zak, of kralen in een zak.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!