Rekenen met de tafel van 3
Rekenen met de tafel van 3

Rekenen met de tafel van 3

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren de tafel van 3.

Belang

Het is belangrijk dat leerlingen de tafel van 3 kunnen zodat ze kunnen uitrekenen hoeveel je hebt als je een aantal keer 3 hebt. Bijvoorbeeld als je 4 groepjes hebt van 3 leerlingen.

Introductie

Plaats samen met de leerlingen de ballen met de getallen op de getallenlijn tot en met 30. Oefen daarna het tellen van hoeveelheden in groepjes van 3 tot en met 30. Vraag leerlingen hoe ze tellen.

Instructie

Leg eerst uit dat een tafelsom een keersom is waarmee je uitrekent dat je een aantal keer iets hebt. Bij de tafel van heb je steeds een aantal keer 3. Leg daarna uit hoe een keersom is opgebouwd met het keerteken en dat het eerste getal aangeeft hoeveel keer je iets hebt en het tweede getal hoeveel het er steeds zijn. Laat alle sommen uit de tafel zien met voorbeelden van kippen in hokken waarbij in elk hok 3 kippen zitten en er steeds een hok bij komt. Oefen daarna met drie voorbeelden welke som er hoort bij een afbeelding waarbij voorbeelden net als bij de kippenhokken gegroepeerd zijn per drie voorwerpen. Leg daarna uit dat voorwerpen ook in rijen kunnen liggen en je de keersom er dan uit kan halen door te tellen hoeveel er in elke rij liggen en hoeveel rijen je hebt. Bespreek daarna dat je tafelsommen ook kunt doen op de getallenlijn door steeds sprongen van 3 te maken en oefen dit samen.
Laat daarna alle abstracte sommen zien van de tafel van 3 en bespreek steeds dat bij elke keer er 3 bij komt. Bespreek vervolgens hoe leerlingen door eerst één som uit te rekenen een andere som uit de tafel uit kunnen rekenen door te dubbelen, halveren, omkeren of door één keer meer of minder te doen. Leg uit dat als er getallen in de som ontbreken ze goed moeten nadenken bij welke tafelsom de uitkomst hoort.
Bespreek daarna hoe leerlingen een verhaalsom kunnen oplossen met de tafel van 3 door het stappenplan te doorlopen waarbij leerlingen eerst kijken naar wat er gevraagd wordt, dan de getallen zoeken die nodig zijn, dan de som benoemen en deze tot slot uitrekenen, oefen dit ook samen met de leerlingen.

Controleer of de leerlingen de tafel van 3 kunnen maken met de vragen:
- Kun jij een voorbeeld noemen van 5 keer 3?
- Wat is meer? 6 keer 3 of 8 keer 3?
- Wat betekent de som 2 x 3?

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst met een som met een afbeelding. Daarna moeten ze een som uitrekenen, waarbij de uitkomst het dubbele wordt en tot slot oefenen ze met een verhaalsom.

Afsluiting

Bespreek nogmaals met de leerlingen dat het belangrijk is om de tafel van 3 te kunnen zodat ze kunnen uitrekenen hoeveel je hebt als je een aantal keer 3 hebt. Vraag hoe ze handig tafelsommen kunnen uitrekenen. Oefen daarna de tafel van 3 door de klas in groepjes van twee te verdelen en hen MAB-materialen te geven om zelf groepjes te maken. De ene leerling noemt een som of een antwoord en de andere leerling legt de som neer.

Aandachtspunten

Let erop dat leerlingen een goed begrip krijgen van de keersommen door deze visueel te oefenen. Laat leerlingen hier concreet materiaal zoals eieren of blokjes bij gebruiken als zij dit nodig hebben of laat ze de keersommen tekenen op een kladblaadje. Indien leerlingen moeite hebben met de tafel van 3 kun je ze laten oefenen met het tellen in sprongen van 3 en het herhaald optellen.

Instructiemateriaal

MAB-materiaal, of andere concrete materialen waar je er 30 van hebt.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!