Optellen t/m 50 zonder tientaloverschrijding

Optellen t/m 50 zonder tientaloverschrijding

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Optellen t/m 50 zonder tientaloverschrijding
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren optellen tot en met 50 zonder tientaloverschrijding.

Belang

Het is belangrijk om op te kunnen tellen tot en met 50, zodat je weet hoeveel iets samen is.

Introductie

Laat de leerlingen ballonsommen oplossen. De sommen kunnen op verschillende manieren spannend worden gemaakt. Je kunt eerst de som laten zien en pas de timer aan te zetten als je het afdekvlak voor de ballonnen weg haalt. Je kunt ook de tijd van de timer aanpassen om het makkelijker of moeilijker te maken. Je kunt ervoor kiezen om leerlingen het antwoord of de kleur van de ballon op een wisbordje te laten zetten of je kiest een leerling uit die het antwoord mag zeggen.

Instructie

Leg aan de hand van de gekleurde stippen uit hoe je handig de getallen bij elkaar kunt optellen. Tel het aantal blauwe en oranje stippen en tel vervolgens deze getallen bij elkaar op. De volgende som kun je samen met de leerlingen uitrekenen. Controleer daarna of de leerlingen de sommen kunnen oplossen. Bij de volgende sommen worden verschillende manieren uitgelegd. Eerst laat je zien hoe je via sprongen op de getallenlijn de getallen bij elkaar kan optellen. Je kunt ook het getal er in één keer bij tellen. Bespreek ook hoe je de andere voorbeeldsom kunt uitrekenen (33 + 14 =). Vervolgens controleer je of de leerlingen de sommen kunnen oplossen. Bij de verhaalsom laat je zien welke stappen je gebruikt om hem op te lossen. Vervolgens controleer je of de leerlingen met behulp van de stappen de som kunnen oplossen.

Controleer of de leerlingen kunnen optellen tot en met 50 door de volgende vragen te stellen:
- Waarom is het handig om op te tellen tot en met 50?
- Welke manier gebruik jij om een optelsom tot en met 50 uit te rekenen?

Inoefening

Eerst gaan de leerlingen aan de slag met een som die visueel wordt aangeboden. In de volgende oefening wordt alleen de kale som aangeboden. In de derde oefening moeten ze de som uit het verhaal halen en uitrekenen.

Afsluiting

Controleer of de leerlingen de instructie hebben begrepen door te vragen op welke manier zij een optelsom tot en met 50 uitrekenen. Vervolgens maken de leerlingen een aantal sommen. Benadruk dat het per leerling kan verschillen welke manier voor hem handig is. De laatste oefening kan in groepjes, duo's of met de hele klas gedaan worden. Geef de leerlingen kaartjes met daarop sommen tot en met 50 zonder tientaloverschrijding. Heeft de leerling een som goed? Dan mag hij het kaartje houden en heeft hij een punt. Degene met de meeste punten wint. Door in groepjes te werken kunnen ook de minder snelle rekenaars antwoord geven.

Aandachtspunten

Leerlingen die moeite hebben met het optellen tot en met 50, kunnen eerst oefenen tot en met 30. Gebruik concreet materiaal, zoals blokjes, gummetjes enzovoort om de getallen visueel te maken. Eventueel kan ook gebruik worden gemaakt van de getallenlijn.

Instructiemateriaal

Concreet materiaal (gummen, potloden, muntjes, blokjes), getallenlijn.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!