Optellen t/m 1000 met overschrijding via rijgen

Optellen t/m 1000 met overschrijding via rijgen

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Optellen t/m 1000 met overschrijding via rijgen
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren optellen tot en met 1000 waarbij ze het tweede getal splitsen om het vervolgens op een handige manier te kunnen optellen bij het eerste getal.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het handig is als je kunt optellen door het tweede getal eerst te splitsen. Op deze manier kun je een som handig uitrekenen.

Introductie

Je laat de sommenpiramide op het digibord zien. Wijs een som aan en laat de leerlingen antwoord geven hoeveel dit samen is. Gum vervolgens de vakjes uit om te laten zien wat het antwoord is. Daarna laat je de leerlingen een verhaal lezen en vraag je welke som en welk antwoord bij dit verhaal horen. De leerlingen kunnen kiezen uit de verschillende antwoordmogelijkheden. Vraag ook hoe de leerlingen weten wat het juiste antwoord is.

Instructie

Leg eerst uit dat je bij rijgen een getal optelt door het tweede getal te verdelen in honderdtallen, tientallen en eenheden en deze apart bij het eerste getal optelt. Bespreek daarna dat een honderdtal een groepje van 100 is, een tiental een groepje van 10 is en dat de eenheden de getallen zijn van 1 tot en met 9. Vervolgens geef je aan dat je een som rijgend kunt oplossen met behulp van de getallenlijn. Het eerste getal van de som staat aan de linkerkant van de getallenlijn. Bespreek dat je met sprongen het tweede getal erbij op kunt tellen. Laat dan de getallenlijn zien waarbij er een aantal sprongen zijn gemaakt. Vraag de leerlingen naar welk getal er is gesprongen. Benadruk dat je bij deze som ook kunt kiezen om de tientallen te splitsen in 30 en 10. Op die manier reken je eerst naar een rond getal toe. Hetzelfde kun je ook doen met de eenheden. Oefen vervolgens samen met de leerlingen nog een som waarbij je de sprongen van honderdtallen, tientallen en eenheden maakt. Vervolgens geef je aan dat je ook kunt rijgen zonder getallenlijn door bij een som het tweede getal te verdelen in honderdtallen, tientallen en eenheden. Eerst tel je de honderdtallen bij het eerste getal op. Dan tel je de tientallen bij het antwoord op en tot slot de eenheden. Om het optellen makkelijker te maken kunnen bij deze som de tientallen eerst gesplitst worden in 70 en 20.
Stel de vraag welke hulpsom je gebruikt bij de verschillende sommen en laat de leerlingen de sommen rijgend uitrekenen en vraag hoe ze dit hebben gedaan.

Controleer of de leerlingen kunnen optellen tot 1000 via de rijgstrategie met de volgende vragen/opdracht:
- Waarom is het handig om op te tellen via rijgen?
- Wat kun je doen om de overschrijding makkelijker uit te rekenen?

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst met het oplossen van een som waarbij ze gebruikmaken van een getallenlijn. Ze moeten het tweede getal er in sprongen bij op tellen. Vervolgens rekenen ze twee sommen rijgend uit.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het belangrijk is om te kunnen optellen tot en met 1000 waarbij je het tweede getal splitst, omdat je zo op een handige manier sommen kunt uitrekenen. Vervolgens gaan de leerlingen in tweetallen oefenen met het uitrekenen van sommen met behulp van een getallenlijn. Eerst schrijft een leerling een startgetal onder de getallenlijn. Vervolgens tekenen de leerlingen om de beurt een sprong met een honderdvoud, tienvoud en de eenheden. Ze moeten overleggen welke som bij hun getallenlijn hoort en wat het antwoord is. Daarna gaan de leerlingen in tweetallen memory spelen. Op het ene kaartje staat een som en ze moeten op zoek gaan naar het kaartje met het antwoord dat bij de som past.

Aandachtspunten

Leerlingen die moeite hebben met het optellen via de rijgstrategie, kunnen gebruikmaken van een getallenlijn. Laat hen een som uitrekenen waarbij ze het tweede getal in sprongen op de getallenlijn moeten tekenen. Benadruk dat ze eerst een sprong moeten maken met de honderdvouden, daarna met de tienvouden en vervolgens met de eenheden.

Instructiemateriaal

Memory- met sommen t/m 1000 op een kaart, en het antwoord op de tweede

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!