Optellen en aftrekken met m en km

Optellen en aftrekken met m en km

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Optellen en aftrekken met m en km
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren hoe ze meters en kilometers kunnen optellen en aftrekken.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om te kunnen optellen en aftrekken met meters en kilometers, zodat je weet hoeveel iets samen is of hoeveel je nog over hebt. Als je weet hoeveel kilometer je in de ochtend hebt gelopen en hoeveel meter je in de middag hebt gelopen, dan kun je dit bij elkaar optellen.

Introductie

Op het digibord staan een aantal getallen die leerlingen moeten omrekenen naar een andere lengtemaat. Laat de leerlingen dit omrekenen en sleep de vlekken weg om te controleren wat het antwoord is.

Instructie

Vraag aan de leerlingen hoeveel meter er in één kilometer zit. Leg uit hoe je meters en kilometers bij elkaar kunt optellen. Geef aan dat je eerst de kilometers moet omrekenen naar meters, daarna kun je het optellen. Hierbij maak je drie sprongen naar rechts, dus je vermenigvuldigt met 1000. Bespreek klassikaal een aantal sommen. Daarna moeten de leerlingen een som optellen, waarbij ze kunnen kiezen uit een aantal antwoordmogelijkheden of zelf moeten aangeven wat de uitkomst is.
Daarna maken de leerlingen een aantal aftreksommen. Vervolgens geef je aan dat je ook kunt omrekenen naar kilometers. Je maakt drie sprongen naar links, dus je deelt door 1000. Laat de leerlingen zelf een aantal sommen maken. Vervolgens herhaal je deze stappen met de aftreksommen. Daarna bespreek je het optellen en aftrekken van meters en kilometers aan de hand van een som in verhaalvorm. Laat de leerlingen zelf de laatste twee verhaalsommen oplossen.

Om te controleren of leerlingen meters en kilometers kunnen optellen en aftrekken, kun je de volgende vragen stellen:
- Hoe tel je meters en kilometers bij elkaar op, wanneer je het antwoord moet geven in kilometers? En in meters?
- Hoe haal je meters en kilometers van elkaar af, wanneer je het antwoord moet geven in kilometers? En in meters?

Inoefening

Leerlingen oefenen eerst met het optellen van meters en kilometers met en zonder antwoordmogelijkheden. Daarna maken ze een verhaalsom, waarbij ze moeten optellen.
Leerlingen oefenen eerst met het aftrekken van meters en kilometers met en zonder antwoordmogelijkheden. Daarna maken ze een verhaalsom, waarbij ze moeten aftrekken.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het belangrijk is om te kunnen optellen en aftrekken met meters en kilometers, omdat je zo kunt uitrekenen hoeveel iets samen is of hoeveel je overhoudt. Controleer of ze weten dat ze eerst moeten omrekenen naar dezelfde lengtemaat door te vermenigvuldigen of te delen door 1000. Laat vervolgens de leerlingen oefenen met een aantal sommen. Achter elke som staat een letter. Laat de leerlingen de sommen uitrekenen en de letters bij het bijbehorende antwoord zetten. Het goede antwoord is: als je alles goed hebt dan... 'steek je je hand op!'

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen moeite hebben met het optellen en aftrekken van meters en kilometers, kun je ze het metrieke stelsel geven, waarbij je alleen meters en kilometers hebt met een pijltje :1000 en een pijltje ×1000. Geef aan dat je eerst moet omrekenen. Vervolgens kun je de getallen bij elkaar optellen of van elkaar afhalen.

Instructiemateriaal

Eventueel afgedrukt metriek stelsel.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!